ĐĂNG NHẬP PORTAL
BÁO HỎNG 119
VIDEO VNPT ĐẮK LẮK
Liên kết
GIÁ CƯỚC CÁC DỊCH VỤ VT-CNTT

1. CƯỚC ĐẤU NỐI HOÀ MẠNG CÁC DỊCH VỤ

- Dịch vụ di động trả trước: - Phí hòa mạng: 25.000đ/ TB - Phí sim: 25.000đ/ SIM

- Dịch vụ di động trả sau: phí hòa mạng: 60.000đ/ TB

- Dịch vụ điện thoại cố định: 250.000đ/ lần

- Dịch vụ internet:500.000đ/ lần - Đối với khách hàng đóng cước trước 3 tháng: 250.000đ/ lần

- Dịch vụ MyTV: 110.000đ/ lần

+ Cước dịch vụ VinaPhone

+ Cước các dịch vụ 3G