ĐĂNG NHẬP PORTAL
BÁO HỎNG 119
VIDEO VNPT ĐẮK LẮK
Liên kết
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Viễn thông Đắk Lắk là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông – công nghệ thông tin, cụ thể như sau:
  • Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
  • Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;
  • Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu khách hàng;
  • Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công nghệ thông tin;
  • Kinh doanh các dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông;
  • Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
  • Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên;
  • Kinh doanh các ngành nghề khác khi được Tập đoàn BCVT Việt Nam và Pháp luật cho phép.