• Thứ Sáu, ngày 19 - 04 - 2024
  • Buôn Ma Thuột | 26-38 °C

Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk phiên bản 2.0

11/01/2024 14:25

Ngày 09/01, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk phiên bản 2.0 (iGate V2).

Đối tượng tham gia là các cán bộ phụ trách quản trị Hệ thống iGate tỉnh; cán bộ quản trị hệ thống iGate của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Lớp tập huấn dành cho cán bộ quản trị hệ thống iGate của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Hệ thống iGate V2 cho cán bộ, công chức, viên chức biết và thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống iGate V2. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành; thống nhất về mặt nhận thức, hiểu rõ về cách thức triển khai thực hiện Hệ thống iGate ở địa phương.

Nội dung tập huấn dành cho cán bộ phụ trách quản trị Hệ thống iGate tỉnh: Quản trị thủ tục; Quản trị tài khoản; Phân quyền; Quản lý quá trình công tác; Quản lý Tài khoản chuyên thu; Quản lý tham số cấu hình hệ thống. Nội dung tập huấn dành cho cán bộ phụ trách quản trị Hệ thống iGate thuộc các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Quản trị thủ tục; Quản trị tài khoản; Phân quyền; Quản lý quá trình công tác. Nội dung tập huấn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và phê duyệt hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã: Các chức năng dành cho công dân, tổ chức doanh nghiệp: Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, nộp hồ sơ trực tuyến, biểu mẫu điện tử thanh toán trực tuyến; Đăng nhập, đăng xuất, quản lý tài khoản cán bộ; Các chức năng nghiệp vụ về tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trực tuyến, biểu mẫu điện tử, số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tụ hành chính; Các chức năng nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện xử lý, phê duyệt hồ sơ; Tra cứu thông tin hồ sơ, xem quy trình xử lý, khai thác các báo cáo thống kê…

Học viên tham dự lớp tập huấn.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk phiên bản 2.0 được nâng cấp từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk phiên bản 1.0 và sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Các lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 08/01 đến 24/01/2024 tại VNPT Đắk Lắk và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk