• Thứ Tư, ngày 04 - 10 - 2023
  • Buôn Ma Thuột | 23-32 °C

DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG THÁNG 11/2019

14/11/2019 15:17

TTKD VNPT-Đắk Lắk hân hạnh phục vụ Quý khách hàng

DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG THÁNG 11/2019
STT Ngày bán hàng lưu động Thời gian Địa chỉ Số điện thoại liên hệ (Số NVKD hoặc điểm giao dịch gần nhất)
1 11/1/2019 7H00 -20H thôn 16,17,18 xã eabal, buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
2 11/4/2019 7H00 -20H Buôn kdung - e nuôl- buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
3 11/5/2019 7H00 -20H t7,8 cuorknia- buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
4 11/6/2019 7H00 -20H t4,5,7 ehuar- Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
5 11/7/2019 7H00 -20H buôn jang phông, xã ehuar, Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
6 11/8/2019 7H00 -20H Buôn kia 1,2  ebal-Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
7 11/9/2019 7H00 -20H t17,18 sau nhà thi đấu xã ebal, buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
8 11/11/2019 7H00 -20H Thôn 6,8 ebal-Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
9 11/12/2019 7H00 -20H Thôn 5, 7ebal- Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
10 11/13/2019 7H00 -20H thôn 10, eabal- Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
11 11/14/2019 7H00 -20H thôn hòa nam1, 2  euôl- Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
12 11/15/2019 7H00 -20H Buôn tul , ewel-Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
13 11/16/2019 7H00 -20H t4, làng mương eawel- Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
14 11/18/2019 7H00 -20H buôn niêng 1, 2 enuool- Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
15 11/19/2019 7H00 -20H chợ cuoknia-Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
16 11/20/2019 7H00 -20H Thôn 9,10 tân hòa- Buôn dôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
17 11/21/2019 7H00 -20H KV nhà thờ tân lợi -cuorknia-Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
18 11/22/2019 7H00 -20H buôn trí, cầu 19- Bản đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
19 11/23/2019 7H00 -20H Buôn jang lành - Bản đôn- Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
20 11/25/2019 7H00 -20H Buôn kdung - e nuôl- buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
21 11/26/2019 7H00 -20H thôn hà bắc, Eduat- ewel-Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
22 11/27/2019 7H00 -20H Thôn hòa nam 1,2 xã enuool, Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
23 11/28/2019 7H00 -20H Thôn 1,2,3, 4 Tân hòa, Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
24 11/29/2019 7H00 -20H Thôn 5,6,7, 8 Tân hòa, Buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
25 11/30/2019 7H00 -20H Buôn đrăng pốc xã kroong na- buôn đôn 0947006070 (Nguyễn Văn Bé)
26 11/1/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Blang 941248248
27 11/2/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Cư Bao 941248248
29 11/4/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Thiên An. Thống nhất 941248248
30 11/5/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Đạt Hiếu. An lạc 941248248
31 11/6/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường An Bình, Đoàn Kết 941248248
32 11/7/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Bình Tân 941248248
33 11/8/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Bình Thuận 941248248
34 11/9/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Siên 941248248
36 11/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Cư Bao 941248248
37 11/12/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Rông 941248248
38 11/13/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Thiên An. Thống nhất 941248248
39 11/14/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Đạt Hiếu. An lạc 941248248
40 11/15/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường An Bình, Đoàn Kết 941248248
41 11/16/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Bình Tân 941248248
43 11/18/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Siên 941248248
44 11/19/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Blang 941248248
45 11/20/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Cư Bao 941248248
46 11/21/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Rông 941248248
47 11/22/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Thiên An. Thống nhất 941248248
48 11/23/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Đạt Hiếu. An lạc 941248248
50 11/25/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Bình Tân 941248248
51 11/26/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Bình Thuận 941248248
52 11/27/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Siên 941248248
53 28/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Rông 941248248
54 29/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Blang 941248248
55 30/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Bình Thuận 941248248
56 1/11/2019 7H00 -17H30 thôn 1 Ea Ea Bhôk 947556679
57 2/11/2019 7H00 -17H30 Thôn 6 Ea ktur 947556679
58 4/11/2019 7H00 -17H30 thôn 7 xã Ea Bhôk 947556679
59 5/11/2019 7H00 -17H30 thôn 15 Ea ning 947556679
60 6/11/2019 7H00 -17H30 thôn 16 xã Ea ning 947556679
61 7/11/2019 7H00 -17H30 Buôn Ram Xã Ea tiêu 947556679
62 8/11/2019 7H00 -17H30 Thôn 7 xã Ea hu 947556679
63 9/11/2019 7H00 -17H30 Thôn 23 Ea ning 947556679
64 11/11/2019 7H00 -17H30 Thôn 22 Xã Ea ning 947556679
65 12/11/2019 7H00 -17H30 Thôn 9 Ea tiêu 947556679
66 11/13/2019 7H00 -17H30 Thôn 2 EA hu 947556679
67 11/14/2019 7H00 -17H30 Thôn 1 Ea tiêu 947556679
68 11/15/2019 7H00 -17H30 thôn 7 Ea ning 947556679
69 11/16/2019 7H00 -17H30 Nhà thờ Kim Châu  947556679
70 11/18/2019 7H00 -17H30 Buôn Hluk Xã Ea tiêu 947556679
71 11/19/2019 7H00 -17H30 Thôn 9 Xã Ea Tiêu 947556679
72 11/20/2019 7H00 -17H30 thôn 8 xã Ea Bhôk 947556679
73 11/21/2019 7H00 -17H30 Thôn 10 Xã Ea Tiêu 947556679
74 11/22/2019 7H00 -17H30 thôn hiệp tân xã Hòa hiệp 947556679
75 11/23/2019 7H00 -17H30 thôn 8 xã Ea Bhôk 947556679
76 11/25/2019 7H00 -17H30 Buôn Ea Kmar  xã Ea Bhôk 947556679
77 11/26/2019 7H00 -17H30 Buôn Kram Xã Ea Tiêu 947556679
78 11/27/2019 7H00 -17H30 Thôn 6  Xã Ea Tiêu 947556679
79 11/28/2019 7H00 -17H30 thôn 10 xã Ea ktur 947556679
80 11/29/2019 7H00 -17H30 thôn 3 xã Ea Bhôk 947556679
81 11/30/2019 7H00 -17H30 Thôn 11 xã Ea Tiêu 947556679
82 11/1/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Km72 - EaNam - Eahleo 0944.48.4747
83 11/2/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Cư Mốt - Cư Mốt - Eahleo 0944.48.4747
84 11/4/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Tơyoa - Cư A Mung - Eahleo 0944.48.4747
85 11/5/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Chư Phả - Eahleo - Eahleo 0944.48.4747
86 11/6/2019 Từ 7h đến 17h Thôn 6 Earal - Eahleo 0944.48.4747
87 11/7/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Chư Ktay - Ea Khal - Eahleo 0944.48.4747
88 11/8/2019 Từ 7h đến 17h Chợ EaTir - Ea Tir - Eahleo 0944.48.4747
89 11/9/2019 Từ 7h đến 17h Thôn 9 - Eahiao - Eahleo 0944.48.4747
90 11/11/2019 Từ 7h đến 17h Chợ EaHiao - Eahleo - Eahleo 0944.48.4747
91 11/12/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Km92  - Earal - Eahleo 0944.48.4747
92 11/13/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba tạp hóa Cô Loan - Thôn 7 xã Eahleo - Eahleo 0944.48.4747
93 11/14/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Riêng - Ea Nam - Eahleo 0944.48.4747
94 11/15/2019 Từ 7h đến 17h Cây xăng Chính Công - Thôn 1 EaSol - Eahleo 0944.48.4747
95 11/16/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba UBND Đlieyang - Đlieyang - Eahleo 0944.48.4747
96 11/18/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Eahiao - EaHiao - Eahleo 0944.48.4747
97 11/19/2019 Từ 7h đến 17h 505 Giải Phóng - Ea Drang - Eahleo 0944.48.4747
98 11/20/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Easol - Easol - Eahleo 0944.48.4747
99 11/21/2019 Từ 7h đến 17h 505 Giải Phóng - Ea Drang - Eahleo 0944.48.4747
100 11/22/2019 Từ 7h đến 17h Bưu điện văn hóa Xã Eawy - Eahleo 0944.48.4747
101 11/23/2019 Từ 7h đến 17h Chợ EaTir - Ea Tir - Eahleo 0944.48.4747
102 11/25/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba Easol Ea Hiao - Đlieyang - Eahleo 0944.48.4747
103 11/26/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Riêng - Ea Nam - Eahleo 0944.48.4747
104 11/27/2019 Từ 7h đến 17h Thôn 1 Xã Eawy - Eahleo 0944.48.4747
105 11/28/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Cư Mốt - Cư Mốt - Eahleo 0944.48.4747
106 11/29/2019 Từ 7h đến 17h 505 Giải Phóng - Ea Drang - Eahleo 0944.48.4747
107 11/30/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Chư Ktay - Ea Khal - Eahleo 0944.48.4747
108 1/11/2019 7h30-17h Ngã 3 ông Võ xã Cưelang , Huyện Eakar 946658758
109 2/11/2019 7h30-17h 146 Nguyễn Tất Thành Thị Trấn Eakar  946658758
110 4/11/2019 7h30-17h Chợ Ea bar Xã Cư huê , Eakar 946658758
111 5/11/2019 7h30-17h trước UBND Xã Xuân phú ,Eakar 946658758
112 6/11/2019 7h30-17h Bưu Điện xã Ea ô , Eakar 946658758
113 7/11/2019 7h30-17h chợ 720 xã Cư Ni huyện Eakar 946658758
114 8/11/2019 7h30-17h Chợ 721 xã Eakmut ,eakar 946658758
115 9/11/2019 7h30-17h 146 Nguyễn Tất Thành Thị Trấn Eakar  946658758
116 11/11/2019 7h30-17h Ngã 3 cây dừa xã Xuân Phú ,Eakar 946658758
117 13/11/2019 7h30-17h Điểm Gd Eaknôp khối 1 thị trấn Eak nốp,eakar 945254777
118 14/11/2019 7h30-17h trung Tâm chợ Eapal , Eakar 945254777
119 15/11/2019 7h30-17h Ngã 3 ea Sar , Ea Sô, Eakar 945254777
120 16/11/2019 7h30-17h trước UBND xã Cưprông ,Eakar 945254777
121 18/11/2019 7h30-17h Trung Tâm Chợ Eađar thôn 11 , Eakar 945254777
122 19/11/2019 7h30-17h Điểm Gd Eaknôp khối 1 thị trấn Eak nốp,eakar 945254777
123 20/11/2019 7h30-17h Trung Tâm chợ Cư Bông ,Ea Kar 945254777
124 21/11/2019 7h30-17h 146 Nguyễn Tất Thành Thị Trấn Eakar  946658758
125 22/11/2019 7h30-17h trước UBND Xã EaK mut ,Eakar 946658758
126 23/11/2019 7h30-17h trước UBND Xã Cưjang ,Eakar 945254777
127 25/11/2019 7h30-17h Điện Tử tuấn Thanh thôn Cư Nghĩa xã cưhuê, Eakar 946658758
128 26/11/2019 7h30-17h Điểm Gd Eaknôp khối 1 thị trấn Eak nốp,eakar 945254777
129 27/11/2019 7h30-17h trước UBND Xã Xuân phú ,Eakar 946658758
130 28/11/2019 7h30-17h Chợ 721 xã Eakmut ,eakar 946658758
131 29/11/2019 7h30-17h Trung tâm Chợ EaSar ,Eakar 945254777
132 30/11/2019 7h30-17h 146 Nguyễn Tất Thành Thị Trấn Eakar  946658758
133 12/11/2019 7h30-17h Chợ trung Tâm xã Ea Ô ,Ea kar 946658758
134 11/1/2019 07h - 17h TT Ea Súp - Ea Súp  08888.0579
135 11/3/2019 07h - 17h Thôn 6- Xã Cư Mlan - Ea Súp 08888.0579
136 11/4/2019 07h - 17h Thôn 21- Xã Ea Rốk 08888.0579
137 11/5/2019 07h - 17h Thôn 6 - Ia Jlơi - Ea Súp 08888.0579
138 11/6/2019 07h - 17h Thôn 5 - Ia Jlơi - Ea Súp 08888.0579
139 11/7/2019 07h - 17h Thôn Ba Tri - Ya Lốp - Ea Súp 08888.0579
140 11/8/2019 07h - 17h Thôn 7 - Thị Trấn Ea Súp - Ea Súp - Đăk Lăk 08888.0579
141 11/9/2019 07h - 17h Thôn 4 - Cư Mlan - Ea Súp - Đăk Lăk 08888.0579
142 11/11/2019 07h - 17h Thôn 10 - Ea Bung - Ea Súp 08888.0579
143 11/12/2019 07h - 17h Thôn 11 - Ya Tờ Mốt - Ea Súp - Đăk Lăk 08888.0579
144 11/13/2019 07h - 17h Thôn 5 - Ya Tờ Mốt - Ea Súp - Đăk Lăk 08888.0579
145 11/14/2019 07h - 17h Thôn 14A - Ya Tờ Mốt - Ea Súp 08888.0579
146 11/15/2019 07h - 17h Thôn 12 - Cư KBang - Ea Súp 08888.0579
147 11/15/2019 07h - 17h Thôn 1 - Ia Rve - Ea Súp 08888.0579
148 11/16/2019 07h - 17h Thôn 8 - Ia Rve - Ea Súp 08888.0579
149 11/18/2019 07h - 17h Thôn 9 - TT. Ea Súp - Ea Súp 08888.0579
150 11/19/2019 07h - 17h Thôn 5 - Ea Lê - Ea Súp 08888.0579
151 11/20/2019 07h - 17h Thôn 7 - Ea Rốk - Ea Súp 08888.0579
152 11/21/2019 07h - 17h Thôn 1 - Ea Bung - Ea Súp 08888.0579
153 11/22/2019 07h - 17h Thôn 12 - Ea Lê - Ea Súp 08888.0579
154 25/11/2019 07h - 17h Thôn 5 - Ea Lê - Ea Súp 08888.0579
155 26/11/2019 07h - 17h Thôn 6 - Ea Rốk - Ea Súp 08888.0579
156 27/11/2019 07h - 17h Thôn 22 - Ea Rốk - Ea Súp 08888.0579
157 28/11/2019 07h - 17h Thôn 3 Xã Cư K'Bang  huyện Ea Súp 08888.0579
158 29/11/2019 07h - 17h Ea Rốc - Ea sup - Đăc Lắc 08888.0579
159 30/11/2019 07h - 17h Thôn 1 - Ia Jlơi - Ea Súp 08888.0579
160 1/11/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927
161 2/11/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
162 4/11/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927
163 5/11/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã DraySap-Krong Ana 918827927
164 6/11/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã Eana-Krong Ana 918827927
165 7/11/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
166 8/11/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927
167 9/11/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
168 11/11/2019 7h30-17h Ngã 3 chợ thôn 1-xã Bình Hòa-Krong Ana 918827927
169 13/11/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927
170 14/11/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
171 15/11/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927
172 16/11/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
173 18/11/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927
174 19/11/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã DraySap-Krong Ana 918827927
175 20/11/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã EaBong-Krong Ana 918827927
176 21/11/2019 7h30-17h Ngã 3 Cây Hương-xã Băng Adrenh-Krong Ana 918827927
177 22/11/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927
178 23/11/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
179 25/11/2019 7h30-17h Ngã 3 chợ thôn 1-xã Bình Hòa-Krong Ana 918827927
180 26/11/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã Quãng Điền-Krong Ana 918827927
181 27/11/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã EaBong-Krong Ana 918827927
182 28/11/2019 7h30-17h Ngã 3 Cây Hương-xã Băng Adrenh-Krong Ana 918827927
183 29/11/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927
184 30/11/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
185 12/11/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã Quãng Điền-Krong Ana 918827927
186 11/1/2019 07h - 17h TT Krông Kmar 911,457,457
187 11/2/2019 5h30-11h Chợ Hòa Tân 911,457,457
188 11/3/2019 07h - 17h UBND Xã Cư Kty 911,457,457
189 11/4/2019 07h - 17h UBND Xã Yang Mao 911,457,457
190 11/5/2019 07h - 17h Chơ Cư Đrăm 911,457,457
191 11/7/2019 07h - 17h Chơ Cư Đrăm 911,457,457
192 11/8/2019 07h - 17h Chợ Thị Trấn Krông Kmar 911,457,457
193 11/9/2019 07h - 17h Thị Trấn Krông Kmar 911,457,457
194 11/11/2019 07h - 17h Ngã 3 Yang Reh 911,457,457
195 11/12/2019 07h - 17h Chơ Eatrul 911,457,457
196 13/11/2019 07h - 17h UBND Xã Eatrul 911,457,457
197 14/11/2019 07h - 17h Chợ Thôn 3 Hòa Sơn 911,457,457
198 15/11/2019 07h - 17h Chợ sáng Hòa Thành 911,457,457
199 16/11/2019 07h - 17h Chợ thôn 1 Cư Kty 911,457,457
200 18/11/2019 07h - 17h Thôn 8 Cư Kty 911,457,457
201 19/11/2019 07h - 17h UBND Xã Hòa Thành 911,457,457
202 20/11/2019 07h - 17h Buôn Mới Dang Cang 911,457,457
203 21/11/2019 07h - 17h Buôn Mới Dang Cang 911,457,457
204 22/11/2019 07h - 17h Buôn Khóa Cư Pui 911,457,457
205 23/11/2019 07h - 17h Buôn Khanh Cư Pui 911,457,457
206 25/11/2019 07h - 17h Chợ Cư Đrăm 911,457,457
207 26/11/2019 07h - 17h Chợ Cư Đrăm 911,457,457
208 27/11/2019 07h - 17h Thôn 2 Hòa Lễ 911,457,457
209 28/11/2019 07h - 17h Thôn 7 Hòa Lễ 911,457,457
210 29/11/2019 07h - 17h Thôn 11 Hòa Lễ 911,457,457
211 30/11/2019 07h - 17h UBND Xã Hoà Phong 911,457,457
212 43770 6H50 -17H00 Thôn 8.9.10.11.12 xã pong Drang 0947.67.6879
213 11/2/2019 6H50 -17H00 Khu Vực Nông Trường Xã Cưkpo 0947.67.6879
214 11/4/2019 6H50 -17H00 Khu vực chợ xa pơng Drang 0947.67.6879
215 11/5/2019 6H50 -17H00 Dọc Tỉnh Lộ 8, thôn  eatut 0947.67.6879
216 11/6/2019 6H50 -17H00 Thôn 1.2,3.9 xã eangai 0947.67.6879
217 11/7/2019 6H50 -17H00 Thôn Kty 1.2.3.4.5 xã Cư Kpo 0947.67.6879
218 11/8/2019 6H50 -17H00 Thôn 8.9.10.11.12 xã pong Drang 0947.67.6879
219 11/9/2019 6H50 -17H00 khu vực UBND xã Ea Sin 0947.67.6879
220 11/11/2019 6H50 -17H00 Khu vực chợ pong drang 0947.67.6879
221 11/12/2019 6H50 -17H00 Thôn Bình Minh , Quảng  Hà Xã Cư kpo 0947.67.6879
222 11/13/2019 6H50 -17H00 Thôn 1,2,3,4,5 xã Tân Lập 0947.67.6879
223 11/14/2019 6H50 -17H00 Bán hàng 352 xã cư pơng 0947.67.6879
224 11/15/2019 6H50 -17H00 Thôn 1.2,3.9 xã eangai 0947.67.6879
225 11/16/2019 6H50 -17H00 Khu vực kty 1,2,3,4,5 cukpo 0947.67.6879
226 11/18/2019 6H50 -17H00 Dọc Tỉnh Lộ 8, thôn eatut 0947.67.6879
227 11/19/2019 6H50 -17H00 Thôn Kty 1.2.3.4.5 xã Cư Kpo 0947.67.6879
228 11/20/2019 6H50 -17H00 Thôn Eacung, Eaplay, Eanguôi xã Cư Né 0947.67.6879
229 11/21/2019 6H50 -17H00 khu vực UBND xã Ea Sin 0947.67.6879
230 11/22/2019 6H50 -17H00 Thôn 8.9.10.11.12 xã pong Drang 0947.67.6879
231 11/23/2019 6H50 -17H00 Thôn 1.2.3.9 xã eangai 0947.67.6879
232 11/25/2019 6H50 -17H00 Khu Vực Nông Trường Xã Cưkpo 0947.67.6879
233 11/26/2019 6H50 -17H00 Thôn Eacung, Eaplay, Eanguôi xã Cư Né 0947.67.6879
234 11/27/2019 6H50 -17H00 Thôn 1,2,3,4,5 xã Tân Lập 0947.67.6879
235 11/28/2019 6H50 -17H00 Khu vực UBND , chợ xa Cưpơng 0947.67.6879
236 11/29/2019 6H50 -17H00 Bán hàng 352 xã cư pơng 0947.67.6879
237 11/30/2019 6H50 -17H00 Thôn 9, và khu vực UBND xã Eangai 0947.67.6879
238 11/1/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Toh - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
239 11/1/2019 07h - 17h Xã Phú Lộc 948894768
240 11/2/2019 07h đến 17h00 Khối 2,3,4 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
241 11/2/2019 07h - 17h Xã Cư Klông 948894768
242 11/3/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
243 11/4/2019 07h đến 17h00 Khối 2,5,6,7 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
244 11/4/2019 07h - 17h Thôn Tân Hiệp - Ea Toh 948894768
245 11/5/2019 07h đến 17h00 Xã Tam Giang - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
246 11/5/2019 07h - 17h Trạm PTS mới khai trương Thôn Ea Bi - Xã Đlieya  948894768
247 11/6/2019 07h đến 17h00 Nông trường 49 - Xã Phú Xuân -Krông Năng 0915.59.44.59
248 11/6/2019 07h - 17h Trạm PTS mới khai trương Thôn Ea Bi - Xã Đlieya  948894768
249 11/7/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
250 11/7/2019 07h - 17h Bán hàng tự do 948894768
251 11/8/2019 07h đến 17h00 Xã Tam Giang, EaPuk, EaTam - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
252 11/8/2019 07h - 17h Trạm PTS mới khai trương trương tại xã Ea Puk 948894768
253 11/9/2019 07h đến 17h00 Khối 2,3,4 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
254 11/9/2019 07h - 17h Thôn Tân Quảng - Xã Ea Toh 948894768
255 11/10/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
256 11/11/2019 07h đến 17h00 Khối 2,5,6,7 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
257 11/11/2019 07h - 17h Xã Phú Lộc 948894768
258 11/12/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
259 11/12/2019 07h - 17h Xã Ea Hồ 948894768
260 11/13/2019 07h đến 17h00 Nông trường 49 - Xã Phú Xuân -Krông Năng 0915.59.44.59
261 11/13/2019 07h - 17h Thôn Tân Trung - Xã Đlieya 948894768
262 11/14/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
263 11/14/2019 07h - 17h Xã Phú Lộc 948894768
264 11/15/2019 07h đến 17h00 Khối 2,3,4 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
265 11/15/2019 07h - 17h Xã Ea Hồ 948894768
266 11/16/2019 07h đến 17h00 Xã Tam Giang, EaPuk, EaTam - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
267 11/16/2019 07h - 17h Ea Kanh - Dlieya 948894768
268 11/17/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
269 11/17/2019 07h - 17h Bán hàng tự do 948894768
270 11/18/2019 07h đến 17h00 Khối 2,5,6,7 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
271 11/18/2019 07h - 17h Xã Cư Klông 948894768
272 11/19/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
273 11/19/2019 07h - 17h Xã Phú Lộc 948894768
274 11/20/2019 07h đến 17h00 Nông trường 49 - Xã Phú Xuân -Krông Năng 0915.59.44.59
275 11/20/2019 07h - 17h Thôn Tân Hiệp - Ea Toh 948894768
276 11/21/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
277 11/21/2019 07h - 17h Thôn Tân Trung - Xã Đlieya 948894768
278 11/22/2019 07h đến 17h00 Khối 2,3,4 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
279 11/22/2019 07h - 17h Xã Ea Hồ 948894768
280 11/23/2019 07h đến 17h00 Xã Tam Giang, EaPuk, EaTam - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
281 11/23/2019 07h - 17h Xã Cư Klông 948894768
282 11/24/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
283 11/25/2019 07h đến 17h00 Khối 2,5,6,7 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
284 11/25/2019 07h - 17h Thôn Tân Yên - Ea Toh 948894768
285 11/26/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
286 11/26/2019 07h - 17h Xã Phú Lộc 948894768
287 11/27/2019 07h đến 17h00 Nông trường 49 - Xã Phú Xuân -Krông Năng 0915.59.44.59
288 11/28/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
289 11/28/2019 07h - 17h Thôn Tân Yên - Ea Toh 948894768
290 11/29/2019 07h đến 17h00 Khối 2,3,4 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
291 11/29/2019 07h - 17h Xã Ea Hồ 948894768
292 11/30/2019 07h đến 17h00 Xã Tam Giang, EaPuk, EaTam - Krông Năng -Dak Lak 0915.59.44.59
293 11/30/2019 07h - 17h Thôn  - Ea Toh 948894768
294 1/11/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Tung - Buôn Triết - Lăk 0889.833.456
295 2/11/2019 Từ 7h đến 17h Ngã Ba Đức Lùn - Namka -Lăk 0889.833.456
296 3/11/2019 Từ 7h đến 17h Yang Tao  -Lăk 0889.833.456
297 4/11/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Thái - Bôngkrang -Lăk 0889.833.456
298 5/11/2020 Từ 7h đến 17h UB Xã  Namka -Lăk 0889.833.456
299 6/11/2021 Từ 7h đến 17h Chợ Liên Sơn  -Lăk 0889.833.456
300 7/11/2022 Từ 7h đến 17h Krông Nô  -Lăk 0889.833.456
301 8/11/2023 Từ 7h đến 17h Ngã ba UBND Đăk Nuê  -Lăk 0889.833.456
302 9/11/2024 Từ 7h đến 17h Buôn Mliêng -Đăk Liêng -Lăk 0889.833.456
303 10/11/2025 Từ 7h đến 17h Khối 1 - Thị Trấn Liên Sơn - Lăk 0889.833.456
304 11/11/2026 Từ 7h đến 17h Buôn Mạ - Bông Krang - Lăk  0889.833.456
305 12/11/2027 Từ 7h đến 17h Khối 1 - Thị Trấn Liên Sơn - Lăk - Đắc Lắc 0889.833.456
306 13/11/2028 Từ 7h đến 17h Buôn Tría- Lăk  0889.833.456
307 14/11/2029 Từ 7h đến 17h Earbin - Lăk  0889.833.456
308 15/11/2030 Từ 7h đến 17h Đăk Phơi  -Lăk  0889.833.456
309 16/11/2031 Từ 7h đến 17h Buôn Chiêng Cao - Đăk Phơi -Lăk  0889.833.456
310 17/11/2032 Từ 7h đến 17h Đông Giang -Tân Giang -Buôn Tría-Lăk  0889.833.456
311 18/11/2033 Từ 7h đến 17h Nam Ka -Lăk  0889.833.456
312 19/11/2034 Từ 7h đến 17h Krông Nô-Lăk 0889.833.456
313 20/11/2035 Từ 7h đến 17h Buôn Pai A Đăk Phơi -Lăk  0889.833.456
314 21/11/2036 Từ 7h đến 17h Thôn Sân Bay Bông Krang -Lăk  0889.833.456
315 22/11/2037 Từ 7h đến 17h Thôn Xí Nghiệp Đăk Liêng -Lăk  0889.833.456
316 23/11/2038 Từ 7h đến 17h UB Yang Tao -Lăk  0889.833.456
317 24/11/2039 Từ 7h đến 17h Chợ Liên Sơn  -Lăk 0889.833.456
318 25/11/2040 Từ 7h đến 17h Buôn plom Krông Nô  -Lăk 0889.833.456
319 26/11/2041 Từ 7h đến 17h Buôn Triết  -Lăk  0889.833.456
320 1/11/2019 07h - 17h TT Mdrăk - Mdrăk 0945.85.87.89
321 2/11/2019 07h - 17h Thôn 5 - Cưprao - Mdrăk 0945.85.87.89
322 4/11/2019 07h - 17h Thôn 4 - Klongjin - Mdrăk 0945.85.87.89
323 5/11/2019 07h - 17h UBND xã EaHmlay - Mdrăk 0945.85.87.89
324 6/11/2019 07h - 17h Thôn 20 Eariêng - Mdrak 0945.85.87.89
325 7/11/2019 07h - 17h UBND xã Krông Á - Mdrăk 0945.85.87.89
326 8/11/2019 07h - 17h Thôn 4 - EaMdoal - Mdrăk 0945.85.87.89
327 9/11/2019 07h - 17h Quán cfe Hoa Thủy Tiên - Klongin - Mdrak 0945.85.87.89
328 11/11/2019 07h - 17h UBND xã Eatrang - Mdrak 0945.85.87.89
329 13/11/2019 07h - 17h Thôn 18 - CưMta - Mdrăk 0945.85.87.89
330 14/11/2019 07h - 17h Thôn 7 - cưkróa - Mdrăk 0945.85.87.89
331 15/11/2019 07h - 17h UBND xã Ealai - Mdrak 0945.85.87.89
332 16/11/2019 07h - 17h UBND xã Cưsan - Mdrak 0945.85.87.89
333 18/11/2019 07h - 17h Buônpa - Cưprao - Mdrak 0945.85.87.89
334 19/11/2019 07h - 17h Chợ TT Mdrak - Mdrak 0945.85.87.89
335 20/11/2019 07h - 17h Thôn 10 - Eamdoal - Mdrăk 0945.85.87.89
336 21/11/2019 07h - 17h Chợ Eariêng - Mdrăk 0945.85.87.89
337 22/11/2019 07h - 17h UBND xã EaHmlay - Mdrăk 0945.85.87.89
338 23/11/2019 07h - 17h 73 cưsan - Mdrăk 0945.85.87.89
339 25/11/2019 07h - 17h Chợ Eapil - Mdrăk 0945.85.87.89
340 26/11/2019 07h - 17h Thôn 1 -Klonggin - Mdrăk 0945.85.87.89
341 27/11/2019 07h - 17h Thôn 1 - Cưprao - Mdrăk 0945.85.87.89
342 28/11/2019 07h - 17h Thôn 5 - Cưkróa - Mdrăk 0945.85.87.89
343 29/11/2019 07h - 17h UBND xã CưMta - Mdrak 0945.85.87.89
344 30/11/2019 07h - 17h UBND xã Cưsan - Mdrak 0945.85.87.89
345 12/11/2019 07h - 17h Thôn 3 - Eapil - Mdrak 0945.85.87.89
346 11/1/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205
347 11/2/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + 71 Y Moal  (POS) 945205205
348 11/4/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Cổng Trại giam hẻm Hà Huy Tập  945205205
349 11/5/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Cổng trường ĐHBMT 298 Hà Huy Tập 945205205
350 11/6/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi)+ CTV Bán Lưu động KV chợ Đạt Lý 945205205
351 11/7/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205
352 11/8/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi)+ CTV Bán Lưu động KV chợ Phan chu Trinh 945205205
353 11/9/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV các hẻm Y Moal tổng lực 945205205
354 11/11/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Lưu động các quán cà phê hà huy tập 945205205
355 11/12/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV KCN khối 8 945205205
356 11/13/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Lưu động Lý Thái Tổ (quán cà phê) 945205205
357 11/14/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Lưu động khối 07 Tân lợi 945205205
358 11/15/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Lưu động dọc đường Giải phóng 945205205
359 11/16/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + POS khối 09 Tân Lợi (Hội Trường Khối) 945205205
360 11/18/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) +Lưu động Nguyễn Đình chiểu (quán cà phê) 945205205
361 11/19/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Buôn EaNao 945205205
362 11/20/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động Thôn 02 Hòa Thuận 945205205
363 11/21/2019 7h00 -18h00 51 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205
364 11/22/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động khối 08 Tân lợi 945205205
365 11/23/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động Thôn 05 Hòa Thuận tổng lực 945205205
366 11/25/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Bán lưu động Y BiAleo các quan cà phê 945205205
367 11/26/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV 229 hẻm y moal 945205205
368 11/27/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Bán lưu động Lê Thánh Tông 945205205
369 11/28/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Lưu Dộng Thôn 01 Kiên Cường Hòa Thuận 945205205
370 11/29/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV Trần Nhật Duật 945205205
371 11/30/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) +  Bán lưu động Chợ Eatu thôn 2 945205205
372 11/1/2019 7h00 -17h00 Tuyến Y Wang ,P EaTam, Mai Thị Lựu 949718191
373 11/2/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Viết Xuân - Bmt 949718191
374 11/4/2019 7h00 -17h00 Hẻm 337 Võ văn Kiệt ( Hướng KrongAna) 949718191
375 11/5/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Thôn Cao Thành - EaKao 949718191
376 11/7/2019 7h00 -17h00 Cổng trước Bệnh viện ĐHTN - Lê Duẩn 949718191
377 11/8/2019 7h00 -17h00 Bưu điện VHX xã Khánh Xuân -Bmt 949718191
378 11/9/2019 7h00 -17h00 Chợ xã Hòa Phú - Bmt 949718191
379 11/11/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Bến xe phía Nam - Phan Huy Chú  949718191
380 11/12/2019 7h00 -17h00 Trước cổng UBND xã Eakao -Bmt 949718191
381 11/13/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Viết Xuân - Bmt 949718191
382 11/14/2019 7h00 -17h00 Cổng sau ĐHTN ,Nguyễn An Ninh,A dừa 949718191
383 11/15/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Điểm Gdich Thôn 3 Hòa Phú - Bmt 949718191
384 11/16/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 giải Phóng - MHĐe 949718191
385 11/18/2019 7h00 -17h00 Bưu điện VHX xã Eakao -Bmt 949718191
386 11/19/2019 7h00 -17h00 Nhà cộng đồng Buôn Tang Ju - EaKao 949718191
387 11/20/2019 7h00 -17h00 Cổng trước Bệnh viện ĐHTN - Lê Duẩn 949718191
388 11/21/2019 7h00 -17h00 Tuyến Mai hắc đế, Y Ngông - Tân Thành 949718191
389 11/22/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Điểm Gdich EaKao - Bmt 949718191
390 11/23/2019 7h00 -17h00 Chợ Chi Lăng (Phan Huy Chú) 949718191
391 11/25/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Bến xe phía Nam - Phan Huy Chú  949718191
392 11/26/2019 7h00 -17h00 Chợ Chi Lăng (Phan Huy Chú) 949718191
393 11/28/2019 7h00 -17h00 Cổng trước Bệnh viện ĐHTN - Lê Duẩn 949718191
394 11/29/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 chợ Đoàn Kết - Hòa Khánh 949718191
395 11/30/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Viết Xuân - Bmt 949718191
396 11/1/2019 7h00 -17h00 POS trường Việt Mỹ 949169162
397 11/2/2019 7h00 -17h00 POS UBND xã CưBur 949169162
398 11/4/2019 7h00 -17h00 POS cổng trường Việt Mỹ 949169162
399 11/5/2019 7h00 -17h00 POS UBND xã CưBur 949169162
400 11/7/2019 7h00 -17h00 POS Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 949169162
401 11/8/2019 7h00 -17h00 POS Số 10 Trương Công Định 949169162
402 11/9/2019 7h00 -17h00 POS Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 949169162
403 11/11/2019 7h00 -17h00 POS Số 10 Trương Công Định 949169162
404 11/12/2019 7h00 -17h00 POS trường Việt Mỹ 949169162
405 11/13/2019 7h00 -17h00 POS UBND xã CưBur 949169162
406 11/14/2019 7h00 -17h00 POS cổng trường Việt Mỹ 949169162
407 11/15/2019 7h00 -17h00 POS UBND xã CưBur 949169162
408 11/16/2019 7h00 -17h00 POS Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 949169162
409 11/18/2019 7h00 -17h00 POS Số 10 Trương Công Định 949169162
410 11/19/2019 7h00 -17h00 POS Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 949169162
411 11/20/2019 7h00 -17h00 POS Số 10 Trương Công Định 949169162
412 11/21/2019 7h00 -17h00 POS trường Việt Mỹ 949169162
413 11/22/2019 7h00 -17h00 POS UBND xã CưBur 949169162
414 11/23/2019 7h00 -17h00 POS cổng trường Việt Mỹ 949169162
415 11/25/2019 7h00 -17h00 POS UBND xã CưBur 949169162
416 11/26/2019 7h00 -17h00 POS Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 949169162
417 11/28/2019 7h00 -17h00 POS Số 10 Trương Công Định 949169162
418 11/29/2019 7h00 -17h00 POS Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 949169162
419 11/30/2019 7h00 -17h00 POS Số 10 Trương Công Định 949169162
420 11/1/2019 7h00 -17h00 Tuyến Ngô Quyền, Công viên phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
421 11/2/2019 7h00 -17h00 Tuyến Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ, Đinh Tiên Hoàng 911347347
422 11/4/2019 7h00 -17h00 Tuyến Nguyễn Du, Trần Quý Cáp, Bệnh Viện Vùng 911347347
423 11/5/2019 7h00 -17h00 Nhà Thờ Hoà Thắng, Sân Bay 911347347
424 11/7/2019 7h00 -17h00 Bến xe Bus Phạm Văn Đồng 911347347
425 11/8/2019 7h00 -17h00 Tuyến Ngô Quyền, Công viên phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
426 11/9/2019 7h00 -17h00 Tuyến Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ, Đinh Tiên Hoàng 911347347
427 11/11/2019 7h00 -17h00 Điểm thu tiền điện TDP 3 Hoà Đông 911347347
428 11/12/2019 7h00 -17h00 Nhà Thờ Hoà Thắng, Sân Bay 911347347
429 11/13/2019 7h00 -17h00 Tuyến Ngô Quyền, Công viên phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
430 11/14/2019 7h00 -17h00 Tuyến Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ, Đinh Tiên Hoàng 911347347
431 11/15/2019 7h00 -17h00 Tuyến Nguyễn Du, Trần Quý Cáp, Bệnh Viện Vùng 911347347
432 11/16/2019 7h00 -17h00 Điểm thu tiền điện thôn 4 Hoà Thắng 911347347
433 11/18/2019 7h00 -17h00 Điểm Thu tiền điện Buôn Camleo 911347347
434 11/19/2019 7h00 -17h00 Tuyến Ngô Quyền, Công viên phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
435 11/20/2019 7h00 -17h00 Tuyến Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ, Đinh Tiên Hoàng 911347347
436 11/21/2019 7h00 -17h00 Tuyến Nguyễn Du, Trần Quý Cáp, Bệnh Viện Vùng 911347347
437 11/22/2019 7h00 -17h00 Nhà Thờ Hoà Thắng, Sân Bay 911347347
438 11/23/2019 7h00 -17h00 Bến xe Bus Phạm Văn Đồng 911347347
439 11/25/2019 7h00 -17h00 Tuyến Ngô Quyền, Công viên phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
440 11/26/2019 7h00 -17h00 Tuyến Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ, Đinh Tiên Hoàng 911347347
441 11/28/2019 7h00 -17h00 Tuyến Nguyễn Du, Trần Quý Cáp, Bệnh Viện Vùng 911347347
442 11/29/2019 7h00 -17h00 Nhà Thờ Hoà Thắng, Sân Bay 911347347
443 11/30/2019 7h00 -17h00 Bến xe Bus Phạm Văn Đồng 911347347
444 11/1/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Eaphe 942818787
445 11/2/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Nghĩa Lập Xã Ea Kuang 942818787
446 11/4/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Bán hàng lưu động Thôn phước Tân xã Eakuang 942818787
447 11/5/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Km42 Xã Eaphe 942818787
448 11/6/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Thôn 10 Xã krong Buk 942818787
449 11/7/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Thôn 2 Xã Eaky 942818787
450 11/8/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Thôn 12 Vụ Bổn 942818787
451 11/9/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Thị Trấn 942818787
452 11/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Thôn 6 hòa An 942818787
453 11/12/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Hòa Tiến 942818787
454 11/13/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Tân Tiến 942818787
455 11/14/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Eauy 942818787
456 11/15/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Gieng 942818787
457 11/16/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Eaphr 942818787
458 11/18/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phước Thành xã Eayong 942818787
459 11/19/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Tân ĐứcXã Eayong 942818787
460 11/20/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Tân Mỹ Ea kenh 942818787
461 11/21/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Eaknec 942818787
462 11/22/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Thôn 19 -5 Xã Hòa Đông 942818787
463 11/23/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Eakenh 942818787
464 11/25/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Thị trấn 942818787
465 11/26/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Hòa an 942818787
466 11/27/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Thôn 6B Eaphe 942818787
467 28/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Kuang 942818787
468 29/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Ea kênh 942818787
469 30/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Hòa Đông 942818787
470 11/1/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động TT Quảng phú 914611116
471 11/2/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động TT Ea Pốc 914611116
472 11/4/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Kiết 914611116
473 11/5/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Cư Đliê M'Nông 914611116
474 11/6/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Tar 914611116
475 11/7/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Mđróh 914611116
476 11/8/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Quảng Hiệp 914611116
477 11/9/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea H'Đing 914611116
478 11/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã EaKpam 914611116
479 11/12/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Tul 914611116
480 11/13/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã CưM'gar 914611116
481 11/14/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Quảng Tiến 914611116
482 11/15/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Đrơng, Xã Cuôr Đăng 914611116
483 11/16/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã EaMnang, Xã Quảng Hiệp 914611116
484 11/18/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Cư Suê 914611116
485 11/19/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Cuôr Đăng 914611116
486 11/20/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Kuếh 914611116
487 11/21/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động TT Quảng phú ,TT Ea Pốc, Xã Cư Suê 914611116
488 11/22/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Kiết, Xã EaKpam, Xã Ea H'Đing 914611116
489 11/23/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Tul, Xã Cư Đliê M'Nông 914611116
490 11/25/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Quảng Hiệp, Xã EaMnang, Xã CưM'gar 914611116
491 11/26/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Mđróh, Xã Quảng Hiệp 914611116
492 11/27/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động TT Quảng phú, Xã Quảng Tiến 914611116
493 28/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Kuếh, Xã Ea Kiết 914611116
494 29/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Cuôr Đăng, Xã Ea Đrơng 914611116
495 30/11/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Tul, Xã Cư Đliê M'Nông 914611116