• Thứ Tư, ngày 04 - 10 - 2023
  • Buôn Ma Thuột | 23-32 °C

Danh sách điểm bán hàng lưu động TTKD VNPT-ĐẮK LẮK tháng 10/2019

05/10/2019 10:13

Danh sách điểm bán hàng lưu động TTKD VNPT-ĐẮK LẮK tháng 10/2019

STT Ngày bán hàng lưu động Thời gian Địa chỉ Số điện thoại liên hệ (Số NVKD hoặc điểm giao dịch gần nhất)
1 10/01/2019 7H00 -17H30 Thôn 3 xã Ea hu 947556679
2 10/02/2019 7H00 -17H30 Buôn Kô Mông xã Ea Bhôk 947556679
3 10/03/2019 7H00 -17H30 thôn 7 xã Ea Bhôk 947556679
4 10/04/2019 7H00 -17H30 thôn 15 Ea ning 947556679
5 10/05/2019 7H00 -17H30 thôn 16 xã Ea ning 947556679
6 10/07/2019 7H00 -17H30 Buôn Hluk Xã Ea tiêu 947556679
7 10/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 7 xã Ea hu 947556679
8 10/09/2019 7H00 -17H30 Buôn Jung xã Ea ktur 947556679
9 10/10/2019 7H00 -17H30 thôn 6 xã Ea Bhôk 947556679
10 10/11/2019 7H00 -17H30 Thôn giang sơn xã hòa hiệp 947556679
11 10/12/2019 7H00 -17H30 Ea Hning xã Dray Bhăng 947556679
12 14/10/2019 7H00 -17H30 thôn nam hòa xã Dray Bhăng 947556679
13 15/10/2019 7H00 -17H30 thôn 7 Ea ning 947556679
14 16/10/2019 7H00 -17H30 thôn thành công xã hòa hiệp 947556679
15 17/10/2019 7H00 -17H30 Buôn Hluk Xã Ea tiêu 947556679
16 18/10/2019 7H00 -17H30 Thôn 4 Xã Ea Tiêu 947556679
17 19/10/2019 7H00 -17H30 thôn 13 xã Ea ktur 947556679
18 21/10/2019 7H00 -17H30 Thôn 9 Xã Ea Tiêu 947556679
19 22/10/2019 7H00 -17H30 thôn hiệp tân xã Hòa hiệp 947556679
20 23/10/2019 7H00 -17H30 thôn 8 xã Ea Bhôk 947556679
21 24/10/2019 7H00 -17H30 Buôn Ea Kmar  xã Ea Bhôk 947556679
22 25/10/2019 7H00 -17H30 Buôn Kram Xã Ea Tiêu 947556679
23 26/10/2019 7H00 -17H30 Thôn 6  Xã Ea Tiêu 947556679
24 28/10/2019 7H00 -17H30 thôn 9 xã Ea ktur 947556679
25 29/10/2019 7H00 -17H30 thôn 3 xã Ea Bhôk 947556679
26 30/10/2019 7H00 -17H30 Thôn 2 xã Ea hu 947556679
27 31/10/2019 7H00 -17H30 Thôn 2 Xã Ea Tiêu 947556679
28 10/01/2019 07h đến 17h00 Thôn 5 Xã Eapal  945254777
29 10/02/2019 07h đến 17h00 Thôn 7a Xã cư elang 946658758
30 10/03/2019 07h đến 17h00 Thôn trung hòa xã eatyl 945254777
31 10/04/2019 07h đến 17h00 Thôn 5 Xã Ea Ô 946658758
32 10/05/2019 07h đến 17h00 Thôn trung tâm xã eatyl 945254777
33 10/07/2019 07h đến 17h00 Thị trấn eakar + Thị trấn eaknop 946658758
34 10/08/2019 07h đến 17h00 Thị trấn eakar 946658758
35 10/09/2019 07h đến 17h00 Thôn 1 Xã Chư Prong 945254777
36 10/10/2019 07h đến 17h00 Thôn 5 xã Eakmut 946658758
37 10/11/2019 07h đến 17h00 Thôn 20 xã Cư Bông 945254777
38 10/12/2019 07h đến 17h00 Thôn 23 xã Cưni 946658758
39 14/10/2019 07h đến 17h00 Thôn 8 Xã Easar 945254777
40 15/10/2019 07h đến 17h00 Trung tâm chợ Xã Eapal 945254777
41 16/10/2019 07h đến 17h00 Thôn 7 + 14 xã Ea ô 946658758
42 17/10/2019 07h đến 17h00 Thôn 02 xã Cư Giang 945254777
43 18/10/2019 07h đến 17h00 Thôn EaRớt, CưElang 946658758
44 19/10/2019 07h đến 17h00 Thôn 5, CưJang 945254777
45 21/10/2019 07h đến 17h00 Thôn 11, CưNi 946658758
46 22/10/2019 07h đến 17h00 Tthôn 2, xã EaSô 945254777
47 23/10/2019 07h đến 17h00 146 Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Eakar 946658758
48 24/10/2019 07h đến 17h00 Thôn 3, Xuân Phú 946658758
49 25/10/2019 07h đến 17h00 Thôn 4, xã EaDar 945254777
50 26/10/2019 07h đến 17h00 Thôn Hạ Điện, Xuân Phú 946658758
51 28/10/2019 07h đến 17h00 Thôn An Bình, xã Eatyh 945254777
52 29/10/2019 07h đến 17h00 Thôn Điện Biên 3, xã Eakmut 946658758
53 30/10/2019 07h đến 17h00 Buôn Tơng Sinh, Eadar 945254777
54 01/10/2019 7H00 -20H thôn 16,17,18 xã eabal, buôn đôn 947006070
55 01/10/2019 7H00 -20H Buôn kdung - e nuôl- buôn đôn 947006070
56 02/10/2019 7H00 -20H t7,8 cuorknia- buôn đôn 947006070
57 03/10/2019 7H00 -20H t4,5,7 ehuar- Buôn đôn 947006070
58 05/10/2019 7H00 -20H buôn jang phông, buôn jang lành,xã ehuar 947006070
59 06/10/2019 7H00 -20H Buôn kia( cácđường xương cá bên phải), ebal 947006070
60 07/10/2019 7H00 -20H t17,18 sau nhà thi đấu xã ebal 947006070
61 08/10/2019 7H00 -20H Thôn 6,8 ebal 947006070
62 09/10/2019 7H00 -20H Thôn 5, 7ebal 947006070
63 10/10/2019 7H00 -20H thôn 10, eabal 947006070
64 12/10/2019 7H00 -20H tiếp thôn 6,7, đường tạp hóa hòa lan ebal 947006070
65 13/10/2019 7H00 -20H Buôn tul đường lô bên phải, ewel 947006070
66 14/10/2019 7H00 -20H t4, làng mương eawel 947006070
67 15/10/2019 7H00 -20H buôn niêng 1, 2 enuool 947006070
68 16/10/2019 7H00 -20H chợ cuoknia 947006070
69 17/10/2019 7H00 -20H Thôn 9,10 tân hòa 947006070
70 19/10/2019 7H00 -20H KV nhà thờ tân lợi -cuorknia 947006070
71 20/10/2019 7H00 -20H buôn trí, cầu 19- Bản đôn 947006070
72 21/10/2019 7H00 -20H Buôn jang lành - Bản đôn 947006070
73 22/10/2019 7H00 -20H Buôn kdung - e nuôl 947006070
74 23/10/2019 7H00 -20H thôn hà bắc, Eduat- ewel 947006070
75 24/10/2019 7H00 -20H Thôn hòa nam 1,2 xã enuool, Buôn đôn 947006070
76 26/10/2019 7H00 -20H Thôn 1,2,3, 4 Tân hòa, Buôn đôn 947006070
77 27/10/2019 7H00 -20H Thôn 5,6,7, 8 Tân hòa, Buôn đôn 947006070
78 28/10/2019 7H00 -20H Buôn đrăng pốc xã kroong na 947006070
79 29/10/2019 7H00 -20H Xã Eabal, Buôn đôn 947006070
80 30/10/2019 7H00 -20H Xã Tân hòa, Buôn đôn 947006070
81 01/10/2019 7H00 -17H30 Xã Tân Lập 947676879
82 02/10/2019 7H00 -17H30 eangai thôn 1, 3,9 947676879
83 03/10/2019 7H00 -17H30 Khu vực UB cư né 947676879
84 04/10/2019 7H00 -17H30 Cukty1-cukty 5 947676879
85 05/10/2019 7H00 -17H30 Khu vực xã pong drang 947676879
86 07/10/2019 7H00 -17H30 Thôn Hòa lộc, Liên Hóa, nông trường Cưkpo 947676879
87 08/10/2019 7H00 -17H30 Buôn mới ,eadrich xã cư pơng 947676879
88 09/10/2019 7H00 -17H30 Thôn eacung, eaplay xã cư né 947676879
89 10/10/2019 7H00 -17H30 quanh khu vực xã Easin 947676879
90 11/10/2019 7H00 -17H30 xã Tân Lập 947676879
91 12/10/2019 7H00 -17H30 Cugiemnong thuộc xã easin, khu UBND xã Eangai 947676879
92 14/10/2019 7H00 -17H30 Nông trường Cưkpo 947676879
93 15/10/2019 7H00 -17H30 Thôn nam Thái , nam Lộc, nam Trung xã xư né 947676879
94 16/10/2019 7H00 -17H30 Cumtao, easin, eakring thuộc xã easin 947676879
95 17/10/2019 7H00 -17H30 Tỉnh lộ 8, thôn 10 xã pong drang 947676879
96 18/10/2019 7H00 -17H30 Buôn mới ,eadrich xã cư pơng 947676879
97 19/10/2019 7H00 -17H30 Khu vực thôn 8 đến 12 xã pong drang 947676879
98 21/10/2019 7H00 -17H30 Tân lập 1-tân lập 5 xã pương drang 947676879
99 22/10/2019 7H00 -17H30 Thôn eacung, eaplay xã cư né 947676879
100 23/10/2019 7H00 -17H30 Khu vực Kty 1.2.3.4.5 947676879
101 24/10/2019 7H00 -17H30 Thôn eakroa ,buôn mới xa cư né 947676879
102 25/10/2019 7H00 -17H30 Thôn 3, Thôn 9 xã eangai 947676879
103 26/10/2019 7H00 -17H30 bán quanh khu vực chợ pong drang 947676879
104 28/10/2019 7H00 -17H30 Thôn 8 đến T14 xã Pong drang 947676879
105 29/10/2019 7H00 -17H30 Khu trường kim đồng, trạm y tế xã tân Lập 947676879
106 30/10/2019 7H00 -17H30 Khu nông trường 352 thuộc xã cu pong 947676879
107 31/10/2019 7H00 -17H30 Tân lập 1-tân lập 5 xã pương drang 947676879
108 01/10/2019 7H00 -17H30 Bán hàng Thôn Tân Mỹ, Tân trung  Xã Eakenh 942818787
109 02/10/2019 7H00 -17H30 Ban hàng Thôn tân Hòa Xã Ea knuec  942818787
110 03/10/2019 7H00 -17H30 Ban hàng Buôn Tara Xã hòa Đông 942818787
111 04/10/2019 7H00 -17H30 Bán hàng 205 Giải phóng Thị Trân phước An 942818787
112 05/10/2019 7H00 -17H30 Bán hàng Thôn 1 Xã Hòa tiến 942818787
113 06/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn Phước Thành xã Ea yoong 942818787
114 07/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 6B Xã Eaphe 942818787
115 08/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn Nghĩa lập Xã EaKuang 942818787
116 09/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 10 Xã Krong Buk 942818787
117 10/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Km49 Xã Krong Buk 942818787
118 11/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 2 Xã Eakly 942818787
119 12/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 3 xã Hòa An 942818787
120 14/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 6 Xã Hòa An 942818787
121 15/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 5 Xã Tân Tiến 942818787
122 16/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Xã Eauy 942818787
123 17/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Xã Ea Giêng 942818787
124 18/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 12 Xã Vụ bổn 942818787
125 19/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Đội 2 Xã Hòa Đông 942818787
126 21/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn Phước lộc xã Eaphe 942818787
127 22/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 19/5 Xã Hòa Đông 942818787
128 23/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 3 Xã Vụ Bổn 942818787
129 24/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng 205 Thị trấn phước An 942818787
130 25/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 2 Xã Hòa Tiến 942818787
131 26/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn 1 Xã Hòa An 942818787
132 28/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn Phước Tân Xã Ea Kuang 942818787
133 29/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Thôn Phước Hòa Xã Eayong 942818787
134 30/10/2019 7H00 -17H30 Bán Hàng Khối 15 thị Trấn Phước An 942818787
135 31/10/2019 7H00 -17H30 Bán hàng Thôn Tân Đức Xã Eakenh 942818787
136 10/01/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Toh - Krông Năng -Dak Lak 915594459
137 10/02/2019 07h đến 17h00 Khối 2,3,4 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 915594459
138 10/03/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
139 10/04/2019 07h đến 17h00 Khối 2,5,6,7 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 915594459
140 10/05/2019 07h đến 17h00 Xã Tam Giang - Krông Năng -Dak Lak 915594459
141 10/07/2019 07h đến 17h00 Nông trường 49 - Xã Phú Xuân -Krông Năng 915594459
142 10/08/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
143 10/09/2019 07h đến 17h00 Xã Tam Giang, EaPuk, EaTam - Krông Năng -Dak Lak 915594459
144 10/10/2019 07h đến 17h00 Khối 2,3,4 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 915594459
145 10/11/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
146 10/12/2019 07h đến 17h00 Khối 2,5,6,7 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 915594459
147 14/10/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
148 15/10/2019 07h đến 17h00 Nông trường 49 - Xã Phú Xuân -Krông Năng 915594459
149 16/10/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
150 17/10/2019 07h đến 17h00 Khối 2,3,4 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 915594459
151 18/10/2019 07h đến 17h00 Xã Tam Giang, EaPuk, EaTam - Krông Năng -Dak Lak 915594459
152 19/10/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
153 21/10/2019 07h đến 17h00 Khối 2,5,6,7 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 915594459
154 22/10/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
155 23/10/2019 07h đến 17h00 Nông trường 49 - Xã Phú Xuân -Krông Năng 915594459
156 24/10/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
157 25/10/2019 07h đến 17h00 Khối 2,3,4 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 915594459
158 26/10/2019 07h đến 17h00 Xã Tam Giang, EaPuk, EaTam - Krông Năng -Dak Lak 915594459
159 28/10/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
160 29/10/2019 07h đến 17h00 Khối 2,5,6,7 -Thị trấn Krông Năng -Dak Lak 915594459
161 30/10/2019 07h đến 17h00 Xã Ea Tân - Krông Năng -Dak Lak 915594459
162 01/10/2019 7h00 -17h00 Cổng trước Bệnh viện ĐHTN - Lê Duẩn 949718191
163 02/10/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Viết Xuân - Bmt 949718191
164 03/10/2019 7h00 -17h00 Tuyến Y Wang ,P EaTam, Mai Thị Lựu 949718191
165 04/10/2019 7h00 -17h00 Chợ Chi Lăng (Phan Huy Chú) 949718191
166 05/10/2019 7h00 -17h00 Cổng trước Bệnh viện ĐHTN - Lê Duẩn 949718191
167 07/10/2019 7h00 -17h00 Bưu điện VHX xã Eakao -Bmt 949718191
168 08/10/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 giải Phóng - MHĐe 949718191
169 09/10/2019 7h00 -17h00 Hẻm 337 Võ văn Kiệt ( Hướng KrongAna) 949718191
170 10/10/2019 7h00 -17h00 Chợ xã Hòa Phú - Bmt 949718191
171 11/10/2019 7h00 -17h00 Cổng sau ĐHTN ,Nguyễn An Ninh,A dừa 949718191
172 14/10/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Bến xe phía Nam - Phan Huy Chú  949718191
173 15/10/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Điểm Gdich Thôn 3 Hòa Phú - Bmt 949718191
174 16/10/2019 7h00 -17h00 Tuyến Mai hắc đế, Y Ngông - Tân Thành 949718191
175 17/10/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 chợ Đoàn Kết - Hòa Khánh 949718191
176 18/10/2019 7h00 -17h00 Nhà cộng đồng Buôn Tang Ju - EaKao 949718191
177 19/10/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Thôn Cao Thành - EaKao 949718191
178 21/10/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Viết Xuân - Bmt 949718191
179 22/10/2019 7h00 -17h00 Trước cổng UBND xã Eakao -Bmt 949718191
180 23/10/2019 7h00 -17h00 Chợ Chi Lăng (Phan Huy Chú) 949718191
181 24/10/2019 7h00 -17h00 Chợ Hòa Khánh  ( Hướng KrongAna) 949718191
182 25/10/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Bến xe phía Nam - Phan Huy Chú  949718191
183 26/10/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Điểm Gdich EaKao - Bmt 949718191
184 28/10/2019 7h00 -17h00 Cổng trước Bệnh viện ĐHTN - Lê Duẩn 949718191
185 29/10/2019 7h00 -17h00 Chợ Chi Lăng (Phan Huy Chú) 949718191
186 30/10/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Viết Xuân - Bmt 949718191
187 31/10/2019 7h00 -17h00 Bưu điện VHX xã Khánh Xuân -Bmt 949718191
188 01/10/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba Easol Ea Hiao - Đlieyang - Eahleo 944484747
189 02/10/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Riêng - Ea Nam - Eahleo 944484747
190 03/10/2019 Từ 7h đến 17h Thôn 1 Xã Eawy - Eahleo 944484747
191 04/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Cư Mốt - Cư Mốt - Eahleo 944484747
192 05/10/2019 Từ 7h đến 17h 505 Giải Phóng - Ea Drang - Eahleo 944484747
193 07/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Chư Ktay - Ea Khal - Eahleo 944484747
194 08/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ EaTir - Ea Tir - Eahleo 944484747
195 09/10/2019 Từ 7h đến 17h Thôn 9 - Eahiao - Eahleo 944484747
196 10/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Chư Ktay - Ea Khal - Eahleo 944484747
197 11/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Km72 - EaNam - Eahleo 944484747
198 12/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Cư Mốt - Cư Mốt - Eahleo 944484747
199 14/10/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Tơyoa - Cư A Mung - Eahleo 944484747
200 15/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Chư Phả - Eahleo - Eahleo 944484747
201 16/10/2019 Từ 7h đến 17h Thôn 6 Earal - Eahleo 944484747
202 17/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Eahiao - EaHiao - Eahleo 944484747
203 18/10/2019 Từ 7h đến 17h 505 Giải Phóng - Ea Drang - Eahleo 944484747
204 19/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Easol - Easol - Eahleo 944484747
205 21/10/2019 Từ 7h đến 17h 505 Giải Phóng - Ea Drang - Eahleo 944484747
206 22/10/2019 Từ 7h đến 17h Bưu điện văn hóa Xã Eawy - Eahleo 944484747
207 23/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ EaTir - Ea Tir - Eahleo 944484747
208 24/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ EaHiao - Eahleo - Eahleo 944484747
209 25/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Km92  - Earal - Eahleo 944484747
210 26/10/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba tạp hóa Cô Loan - Thôn 7 xã Eahleo - Eahleo 944484747
211 28/10/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Riêng - Ea Nam - Eahleo 944484747
212 29/10/2019 Từ 7h đến 17h Cây xăng Chính Công - Thôn 1 EaSol - Eahleo 944484747
213 30/10/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba UBND Đlieyang - Đlieyang - Eahleo 944484747
214 31/10/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Km72 - EaNam - Eahleo 944484748
215 01/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Blang 941248248
216 02/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Cư Bao 941248248
217 03/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Rông 941248248
218 04/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Thiên An. Thống nhất 941248248
219 05/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Đạt Hiếu. An lạc 941248248
220 07/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường An Bình, Đoàn Kết 941248248
221 08/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Bình Tân 941248248
222 09/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Bình Thuận 941248248
223 10/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Siên 941248248
224 11/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Blang 941248248
225 14/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Cư Bao 941248248
226 15/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Rông 941248248
227 16/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Thiên An. Thống nhất 941248248
228 17/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Đạt Hiếu. An lạc 941248248
229 18/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường An Bình, Đoàn Kết 941248248
230 19/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Bình Tân 941248248
231 20/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Bình Thuận 941248248
232 21/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Siên 941248248
233 22/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Blang 941248248
234 23/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Cư Bao 941248248
235 24/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Rông 941248248
236 25/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Thiên An. Thống nhất 941248248
237 26/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Đạt Hiếu. An lạc 941248248
238 28/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường An Bình, Đoàn Kết 941248248
239 29/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Phường Bình Tân 941248248
240 30/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Bình Thuận 941248248
241 31/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Siên 941248248
242 01/10/2019 6h30-17h UBND Xã Hòa Lễ -  Krông Bông 911457457
243 02/10/2019 6h30-17h Chợ Hòa Sơn - Krông Bông 911457457
244 03/10/2019 6h30-17h Nhà thờ thôn Yanhhanh - Cư Pui - Krông Bông 911457457
245 05/10/2019 6h30-17h Nhà thờ  elang - Cư Pui - Krông Bông 911457457
246 07/10/2019 6h30-17h Chợ Thị trấn - Krông Bông 911457457
247 08/10/2019 6h30-17h Ngã 3 Yang Red -  Krông Bông 911457457
248 09/10/2019 6h30-17h Thôn 8 hòa sơn - Krông Bông 911457458
249 10/10/2019 6h30-17h Thôn 7 Hòa Sơn - Krông Bông 911457457
250 12/10/2019 6h30-17h Ngã 3 chợ Thăng Bình - Krông Bông 911457457
251 14/10/2019 6h30-17h Buôn Mới Dang Cang - Krông Bông 911457457
252 15/10/2019 6h30-17h Ngã 3 Hòa Thành - Krông Bông 911457457
253 16/10/2019 6h30-17h Chợ Khuê Ngọc Điền 911457457
254 17/10/2019 6h30-17h Buôn ngô Hòa Phong - Krông Bông 911457457
255 18/10/2019 6h30-17h Buôn Tlier Hòa Phong - Krông Bông 911457458
256 19/10/2019 6h30-17h Chợ Thôn 7 Hòa Lễ - Krông Bông 911457457
257 21/10/2019 6h30-17h Chợ Cư Đrăm - Krông Bông 911457457
258 22/10/2019 6h30-17h Buôn Khóa - Krông Bông 911457457
259 23/10/2019 6h30-17h Chợ Hòa Tân - Krông Bông 911457457
260 24/10/2019 6h30-17h Chợ Khuê Ngọc Điền 911457457
261 25/10/2019 6h30-17h Buôn Ngô Hòa Phong - Krông Bông 911457457
262 26/10/2019 6h30-17h Dang Kang - Krông Bông 911457458
263 28/10/2019 6h30-17h Buôn Mới Dang Kang - Krông Bông 911457457
264 29/10/2019 6h30-17h Ngã 3 Hòa Thành - Krông Bông 911457457
265 30/10/2019 6h30-17h Chợ Eatrul - Krông Bông 911457457
266 31/10/2019 6h30-17h Chợ Eatrul - Krông Bông 911457458
267 2/10/2019 7h30 đến 17h30 Bưu điện xã Ea Rôk, thôn 7, xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
268 4/10/2019 7h30 đến 17h30 Buôn Mthal, thôn 8, xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
269 5/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
270 7/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 6, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
271 8/10/2019 7h30 đến 17h30 Buôn C, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
272 9/10/2019 7h30 đến 17h30 Trạm y tế Ea Bung, thôn 3, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
273 10/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 8, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
274 11/10/2019 7h30 đến 17h30 Cây xăng buôn Thái, thôn 10, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
275 12/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 17, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
276 14/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 12, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
277 15/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 12, xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
278 16/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 10, xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
279 17/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 20, xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
280 18/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 13, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
281 19/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 8, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
282 21/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 5, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
283 22/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 11, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
284 23/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
285 24/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 9, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
286 25/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn 2, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
287 26/10/2019 7h30 đến 17h30 Bưu điện xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
288 28/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn Ba Tri, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
289 29/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn Đai Thôn, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
290 30/10/2019 7h30 đến 17h30 Thôn Của, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk 888803579
291 10/01/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927
292 10/02/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
293 10/03/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927
294 10/04/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã DraySap-Krong Ana 918827927
295 10/05/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã Eana-Krong Ana 918827927
296 10/07/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
297 10/08/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927
298 10/09/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
299 10/10/2019 7h30-17h Ngã 3 chợ thôn 1-xã Bình Hòa-Krong Ana 918827927
300 10/11/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã Quãng Điền-Krong Ana 918827927
301 10/12/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927
302 14/10/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
303 15/10/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927
304 16/10/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
305 17/10/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927
306 18/10/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã DraySap-Krong Ana 918827927
307 19/10/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã EaBong-Krong Ana 918827927
308 21/10/2019 7h30-17h Ngã 3 Cây Hương-xã Băng Adrenh-Krong Ana 918827927
309 22/10/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927
310 23/10/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
311 24/10/2019 7h30-17h Ngã 3 chợ thôn 1-xã Bình Hòa-Krong Ana 918827927
312 25/10/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã Quãng Điền-Krong Ana 918827927
313 26/10/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã EaBong-Krong Ana 918827927
314 28/10/2019 7h30-17h Ngã 3 Cây Hương-xã Băng Adrenh-Krong Ana 918827927
315 29/10/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927
316 30/10/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927
317 10/01/2019 7h30-17h Bưu điện xã Buôn Tría - Huyện lắk 889833456
318 10/02/2019 7h30-17h Ngã 3 Đắk Liêng - Huyện lắk 889833456
319 10/03/2019 7h30-17h Chợ Lắk - Huyện lắk 889833456
320 10/04/2019 7h30-17h Bưu điện xã Yang Tao - Huyện lắk 889833456
321 10/05/2019 7h30-17h Bưu điện xã Yang Tao - Huyện lắk 889833456
322 10/07/2019 7h30-17h Bưu điện xã Bông Brang  - Huyện lắk 889833456
323 10/08/2019 7h30-17h Bưu điện xã Bông Brang  - Huyện lắk 889833456
324 10/09/2019 7h30-17h Ngã 3 Buôn Triết - Huyện lắk 889833456
325 10/10/2019 7h30-17h Ngã 3 Buôn Triết - Huyện lắk 889833456
326 10/11/2019 7h30-17h Bưu điện xã Nam Ka - Huyện lắk 889833456
327 10/12/2019 7h30-17h Bưu điện xã Nam Ka - Huyện lắk 889833456
328 14/10/2019 7h30-17h Bưu điện xã Ea RBin - Huyện lắk 889833456
329 15/10/2019 7h30-17h Bưu điện xã Ea RBin - Huyện lắk 889833456
330 16/10/2019 7h30-17h Bưu điện xã Đăk Nuê - Huyện lắk 889833456
331 17/10/2019 7h30-17h Bưu điện xã Đăk Nuê - Huyện lắk 889833456
332 18/10/2019 7h30-17h Ngã 3 Đắk phơi - Huyện lắk 889833456
333 19/10/2019 7h30-17h Ngã 3 Đắk phơi - Huyện lắk 889833456
334 21/10/2019 7h30-17h Bán ở Thị Trấn - Huyện lắk 889833456
335 22/10/2019 7h30-17h Ngã 3 Đắk Liêng - Huyện lắk 889833456
336 23/10/2019 7h30-17h Khu Vực Hòa Bình - Đắk Liêng - Huyện Lăk 889833456
337 24/10/2019 7h30-17h Khu Vực Hòa Bình - Đắk Liêng - Huyện Lăk 889833456
338 25/10/2019 7h30-17h Bưu điện xã Ea RBin - Huyện lắk 889833456
339 26/10/2019 7h30-17h Ngã 3 Đắk phơi - Huyện lắk 889833456
340 28/10/2019 7h30-17h Bưu điện xã Yang Tao - Huyện lắk 889833456
341 29/10/2019 7h30-17h Bưu điện xã Buôn Tría - Huyện lắk 889833456
342 30/10/2019 7h30-17h Chợ Lắk - Huyện lắk 889833456
343 10/01/2019 7H00 -17H30 UBND xã Cưbur - Cây xăng 949169162
344 10/02/2019 7H00 -17H30 Trường lái xe Việt Mỹ - Thành Nhất 949169162
345 10/03/2019 7H00 -17H30 Số 10 Trương Công Định - Thành Công 949169162
346 10/04/2019 7H00 -17H30 Cà phê Hoa Sữa - Thôn 1 Cuebur 949169162
347 10/05/2019 7H00 -17H30 81E Mai Xuân Thưởng - Tân Tiến 949169162
348 10/07/2019 7H00 -17H30 Đài Thành Nhất 949169162
349 10/08/2019 7H00 -17H30 UBND xã Cưbur - Cây xăng 949169162
350 10/09/2019 7H00 -17H30 Trường lái xe Việt Mỹ - Thành Nhất 949169162
351 10/10/2019 7H00 -17H30 Đài Thành Nhất 949169162
352 10/11/2019 7H00 -17H30 UBND xã Cưbur - Cây xăng 949169162
353 10/12/2019 7H00 -17H30 Cà phê Hoa Sữa - Thôn 1 Cuebur 949169162
354 14/10/2019 7H00 -17H30 Số 10 Trương Công Định - Thành Công 949169162
355 15/10/2019 7H00 -17H30 Đài Thành Nhất 949169162
356 16/10/2019 7H00 -17H30 Trường lái xe Việt Mỹ - Thành Nhất 949169162
357 17/10/2019 7H00 -17H30 81E Mai Xuân Thưởng - Tân Tiến 949169162
358 18/10/2019 7H00 -17H30 30 Y Ngông - Tân Tiến 949169162
359 19/10/2019 7H00 -17H30 17 Phạm Văn Bạch - Thành nhất 949169162
360 21/10/2019 7H00 -17H30 Cà phê Hoa Sữa - Thôn 1 Cuebur 949169162
361 22/10/2019 7H00 -17H30 Ngã 4 Y Ngông - Mai Xuân Thưởng 949169162
362 23/10/2019 7H00 -17H30 UBND xã Cưbur - Cây xăng 949169162
363 24/10/2019 7H00 -17H30 Trường lái xe Việt Mỹ 949169162
364 25/10/2019 7H00 -17H30 17 Phạm Văn Bạch 949169162
365 26/10/2019 7H00 -17H30 Cà phê Bình Minh - Thành nhất 949169162
366 28/10/2019 7H00 -17H30 81E Mai Xuân Thưởng - Tân Tiến 949169162
367 29/10/2019 7H00 -17H30 Trường lái xe Việt Mỹ - Thành Nhất 949169162
368 30/10/2019 7H00 -17H30 Cà phê Hoa Sữa - Thôn 1 Cuebur 949169162
369 31/10/2019 7H00 -17H30 Trường lái xe Việt Mỹ - Thành Nhất 949169162
370 01/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Tar 941114477
371 02/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Kiết 941114477
372 03/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Xã Cư Mgar 941114477
373 04/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Cư Mgar 941114477
374 05/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn 2, Cư Suê 941114477
375 07/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV buôn Ea Mdroh, xã Ea Mdroh 941114477
376 08/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Thôn 3, xã Cư Mgar 941114477
377 09/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Thôn 4, xã Cư Mgar 941114477
378 10/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV Thôn 5, xã Cư Mgar 941114477
379 11/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Tul 941114477
380 14/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Tul 941114477
381 15/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Ea Tul 941114477
382 16/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn Tân Thành, Cư Dliemnong 941114477
383 17/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn 8, xã Cư Dliemnong 941114477
384 18/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn Đoàn Kết, xã Ea Mdroh 941114477
385 19/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn Thạch Sơn, xã Ea Mdroh 941114477
386 20/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn Đoồng Tâm, Xã Ea Mdroh 941114477
387 21/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn Hợp Hòa, xã Ea Mdroh 941114477
388 22/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn 5, Ea Kiết 941114477
389 23/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn 8, xã Ea Kiết 941114477
390 24/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn Hiệp Nhất, Quảng Hiệp 941114477
391 25/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn 1, xã Ea Kpam 941114477
392 26/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn 2, xã Ea Kpam 941114477
393 28/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn 3, xã Ea Kpam 941114477
394 29/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV thôn Thác Đá, Ea Kueh 941114477
395 30/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV buôn Wing, Ea Kueh 941114477
396 31/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động KV buôn Thái, Ea Kueh 941114477
397 01/10/2019 7h00 -17h00 Bán Lưu động Xã Eatoh 945089393
398 02/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Phúc Lộc 945089393
399 03/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Dlieya 945089393
400 04/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Ea hồ 945089393
401 05/10/2019 7h00 -17h00 Bán Lưu động trung tâm xã Dlieya và Thôn Eabi 945089393
402 07/10/2019 7h00 -17h00 Bán Lưu động Xã Dlieya 945089393
403 08/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Phúc Lộc 945089393
404 09/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Dlieya 945089393
405 10/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Ea hồ 945089393
406 11/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Cư klong 945089393
407 12/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã EaToh, Dlieya 945089393
408 14/10/2019 7h00 -17h00 Bán Lưu động Xã Dlieya 945089393
409 15/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Phúc Lộc 945089393
410 16/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Dlieya 945089393
411 17/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Ea hồ 945089393
412 18/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Cư klong 945089393
413 19/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã EaToh, Dlieya 945089393
414 21/10/2019 7h00 -17h00 Bán Lưu động Xã Dlieya 945089393
415 22/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Phúc Lộc 945089393
416 23/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Dlieya 945089393
417 24/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Ea hồ 945089393
418 25/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã Cư klong 945089393
419 26/10/2019 7h00 -17h00 CTV Bán Lưu động Xã EaToh, Dlieya 945089393
420 28/10/2019 7h00 -17h00 Bán Lưu động Xã Dlieya 945089393
421 29/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Phúc Lộc 945089393
422 30/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Dlieya 945089393
423 31/10/2019 7h00 -17h00  Bán Lưu động Xã Eatoh, Ea hồ 945089393
424 10/01/2019 7h30-17h Chợ Eapil - xã Eapil 819007779
425 10/02/2019 7h30-17h Thôn 20 - Eariêng 819007779
426 10/03/2019 7h30-17h Cầu 18 - xã CưMta 819007779
427 10/04/2019 7h30-17h UBND xã Eatrang 819007779
428 10/05/2019 7h30-17h Bệnh viện huyện Mdrak - TT Mdrak 819007779
429 10/07/2019 7h30-17h UBND xã Cưsan 819007779
430 10/08/2019 7h30-17h UBND xã EaMdoal 819007779
431 10/09/2019 7h30-17h Buôn pa , Thôn 5 - Cưprao 819007779
432 10/10/2019 7h30-17h Thôn 3, Thôn 5 - Ealai 819007779
433 10/11/2019 7h30-17h Buôn Mloc A - Klongin 819007779
434 10/12/2019 7h30-17h Khu vực 76 - xã Eapil 819007779
435 14/10/2019 7h30-17h TT mdrak - Mdrak 819007779
436 15/10/2019 7h30-17h Thôn 4 - EaMdoal 819007779
437 16/10/2019 7h30-17h Thôn 7, thôn 9 - Cưróa - mdrak 819007779
438 17/10/2019 7h30-17h Thôn 1 - Eatrang - Mdrak 819007779
439 18/10/2019 7h30-17h UBND xã krông á 819007779
440 19/10/2019 7h30-17h Thôn 4 -Klongin - Mdrak 819007779
441 21/10/2019 7h30-17h thôn 5 - Cuprao - Mdrak 819007779
442 22/10/2019 7h30-17h Buôn AK - CưMta - Mdrak 819007779
443 23/10/2019 7h30-17h Cưsan 73 - xã Cưsan 819007779
444 24/10/2019 7h30-17h Thôn 10 - EaMdroal - Mdrak 819007779
445 25/10/2019 7h30-17h Thôn 20 - Eariêng - Mdrak 819007779
446 26/10/2019 7h30-17h UBND xã EaHMlay 819007779
447 28/10/2019 7h30-17h UBND xã krông á 819007779
448 29/10/2019 7h30-17h Chợ TT Mdrak - Mdrak 819007779
449 30/10/2019 7h30-17h UBND xã Cưsan 819007779
450 Ngày 01 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + 71 Y Moal  (POS) 945205205
451 Ngày 02 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205
452 Ngày 03 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV chợ Eatu 945205205
453 Ngày 04 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Cổng trường ĐHBMT 298 Hà Huy Tập 945205205
454 Ngày 05 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Tổng Lực Tại Thôn 02 Hòa Thuận 945205205
455 Ngày 07 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Cổng trường ĐHBMT 298 Hà Huy Tập 945205205
456 Ngày 08 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi)+ CTV Bán Lưu động KV chợ Đạt Lý 945205205
457 Ngày 09 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205
458 Ngày 10 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Hà Huy Tập khối 07 Tân Lợi 945205205
459 Ngày 11 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + 71 Y Moal  (POS) 945205205
460 Ngày 12 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV KCN khối 8 945205205
461 Ngày 14 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Lưu động Lý Thái Tổ (quán cà phê) 945205205
462 Ngày 15 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Buôn EaNao 945205205
463 Ngày 16 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + POS khối 09 Tân Lợi (Hội Trường Khối) 945205205
464 Ngày 17 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + 71 Y Moal  (POS) 945205205
465 Ngày 18 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) +Lưu động Nguyễn Đình chiểu (quán cà phê) 945205205
466 Ngày 19 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + POS cổng chợ Phan Chu Trinh  945205205
467 Ngày 21 7h00 -18h00 51 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205
468 Ngày 22 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động Thôn 05 Hòa Thuận 945205205
469 Ngày 23 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV 142 hẻm y moal 945205205
470 Ngày 24 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV Nguyễn Khuyến 945205205
471 Ngày 25 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + 71 Y Moal  (POS) 945205205
472 Ngày 26 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV 229 hẻm y moal 945205205
473 Ngày 28 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV Trần Nhật Duật 945205205
474 Ngày 29 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Lưu Dộng Thôn 01 Kiên Cường Hòa Thuận 945205205
475 Ngày 30 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Khối 08 Tân Lợi Cà Phê MINA 945205205
476 Ngày 31 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + POS đèn đỏ cuối Y moal + Giải Phòng Cà Phê Cây Dừa 945205205
477 Ngày 01 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Ngô Quyền 911347347
478 Ngày 02 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Công Viên Phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
479 Ngày 03 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tự An 911347347
480 Ngày 04 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tân Lập 911347347
481 Ngày 05 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Hoà Đông 911347347
482 Ngày 07 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Ngô Quyền 911347347
483 Ngày 08 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Công Viên Phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
484 Ngày 09 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tự An, bệnh viện Vùng 911347347
485 Ngày 10 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tân Lập, bệnh viện Vùng 911347347
486 Ngày 11 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Hoà Đông 911347347
487 Ngày 12 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Hoà Thắng 911347347
488 Ngày 14 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Ngô Quyền 911347347
489 Ngày 15 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Công Viên Phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
490 Ngày 16 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tự An, bệnh viện Vùng 911347347
491 Ngày 17 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tân Lập, bệnh viện Vùng 911347347
492 Ngày 18 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Hoà Đông 911347347
493 Ngày 19 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Hoà Thắng 911347347
494 Ngày 21 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Ngô Quyền 911347347
495 Ngày 22 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Công Viên Phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
496 Ngày 23 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tự An, bệnh viện Vùng 911347347
497 Ngày 24 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tân Lập, bệnh viện Vùng 911347347
498 Ngày 25 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Hoà Đông 911347347
499 Ngày 26 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Hoà Thắng 911347347
500 Ngày 28 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Ngô Quyền 911347347
501 Ngày 29 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Công Viên Phù Đổng, Bệnh viện Thiện Hạnh 911347347
502 Ngày 30 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tự An, bệnh viện Vùng 911347347
503 Ngày 31 7h00 -18h00 219 Ngô Quyền + 505 Nguyễn Văn Cừ + Tuyến Tân Lập, bệnh viện Vùng 911347347