• Thứ Tư, ngày 06 - 07 - 2022
  • Buôn Ma Thuột | 23-33 °C

Đăng ký liền tay - Trúng ngay quà tặng

20/09/2019 11:03

Chương trình khuyến mại dành cho thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động 02 chiều trên mạng Vinaphone

ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÀ THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên chương trình khuyến mại: Vina Phát Tài

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 06/09/2019 ngày 05/12/2019

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: Toàn quốc

4. Hình thức khuyến mại: Tích lũy điểm thưởng.

5. Đối tượng tham gia khuyến mại: Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động 02 chiều trên mạng Vinaphone.

6. Cơ cấu giải thưởng chương trình khuyến mại

STT

Cơ cấu giải thưởng

Giá trị

Số lượng giải

Thành tiền (VNĐ)

1

Giải nhất tháng

15.000.000 đồng

3 giải (mỗi tháng 1 giải)

45.000.000

2

Giải nhì tháng

Thẻ cào Vinaphone 200.000 đồng

3 giải (mỗi tháng 1 giải)

600.000

Tổng giá trị giải thưởng (x3 tháng)

6

45.600.000

7Nội dung chương trình khuyến mại

Cước phí: Cước phí là 5.000d/ngày. Toàn bộ cước của dịch vụ sẽ được ghi vào hóa đơn cước tháng (đối với thuê bao trả sau) và trừ vào tài khoản chính (đối với thuê bao trả trước).

8. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

8.1Điều kiện sử dụng

- Điều kiện sử dụng dịch vụ: Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các số thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động hai chiều trên mạng Vinaphone.

8.2Kịch bản đăng ký, hủy dịch vụ và các tương tác khác

- Để đăng ký dịch vụ:soạn VN gửi 9619, cú pháp mở rộng GT, GT1 – GT9, G1-G9 gửi 9619

- Để hủy dịch vụ: soạn HUYGT gửi 9619

- Để tra cứu điểm thưởng: soạn DIEMGT gửi 9619

- Để trả lời câu hỏi, soạn A,B,C hoặc D gửi 9619

- Để lấy câu hỏi soạn CHGT gửi 9619

- Để lấy hướng dẫn: soạn HDGT gửi 9619

- Để kiểm tra số tin nhắn đã tham gia: soạn KTGT gửi 9619

- Để lấy mật khẩu, soạn MKGT gửi 9619

(Ngoài ra Khách hàng có thể đăng ký và hủy trực tiếp tại trang Wap của dịch vụ)

8.3. Kịch bản sử dụng chi tiết

- Để tham gia dịch vụ, thuê bao cần đăng ký dịch vụ “Vina phát tài” bằng cách soạn VN, GT, GT1 – GT9, G1-G9 gửi 9619 (5.000đ/ ngày, gia hạn hàng ngày).

- Sau khi đăng ký thành công dịch vụ, để nhận được điểm thưởng và có cơ hội trúng thưởng khách hàng chủ động soạn tin nhắn theo cú pháp CHGT gửi 9619 (miễn phí) để nhận câu hỏi về trả lời. Khách hàng được trả lời tối đa 5 câu hỏi mỗi ngày. Trả lời câu hỏi đã lấy để nhận được câu hỏi tiếp theo.

- Khách hàng đăng ký thành công dịch vụ lần đầu trong chu kỳ xét giải sẽ được tặng quỹ điểm 15.000 điểm.

- Nhiệm vụ của khách hàng là tương tác với dịch vụ để giữ lại số điểm cao nhất cho mình như sau:

+ Gia hạn thành công dịch vụ mà không trả lời 5 câu hỏi của dịch vụ, khách hàng giữ được 100 điểm gia hạn dịch vụ và bị trừ số điểm do không trả lời câu hỏi như bảng nêu dưới đây.

+ Gia hạn thành công dịch vụ và thao tác trả lời câu hỏi, khách hàng giữ được 100 điểm gia hạn và số điểm trả lời câu hỏi khách hàng giữ lại được tương ứng với mức độ tham gia trả lời của khách hàng như bảng nêu dưới đây.

Ø Đối với khách hàng đăng ký dịch vụ ngày thứ N (trong đó N là ngày đăng ký của khách hàng trong chu kỳ 30 ngày của phiên chơi) của chu kỳ 30 ngày và trả lời câu hỏi của dịch vụ trong ngày thứ N trong chu kỳ thì sau mỗi lần tương tác trả lời câu hỏi, khách hàng (KH) được tính điểm như sau:

Câu hỏi

Trả lời đúng

Trả lời sai/ không trả lời

Câu 1

Không trừ điểm

Trừ Nx25 điểm

Câu 2

Không trừ điểm

Trừ Nx25 điểm

Câu 3

Không trừ điểm

Trừ Nx50 điểm

Câu 4

Không trừ điểm

Trừ Nx100 điểm

Câu 5

Không trừ điểm

Trừ Nx200 điểm

Bảng 1.1

Ø Đối với khách hàng trả lời câu hỏi của dịch vụ từ ngày thứ N +1 trở đi(các ngày tiếp theo sau ngày đăng ký dịch vụ) trong chu kỳ thì sau mỗi lần tương tác trả lời câu hỏi, khách hàng (KH) được tính điểm như sau:

Câu hỏi

Trả lời đúng

Trả lời sai/không trả lời

Câu 1

Không trừ điểm

Trừ 25 điểm

Câu 2

Không trừ điểm

Trừ 25 điểm

Câu 3

Không trừ điểm

Trừ 50 điểm

Câu 4

Không trừ điểm

Trừ 100 điểm

Câu 5

Không trừ điểm

Trừ 200 điểm

Bảng 1.2

+ Gia hạn không thành công dịch vụ, khách hàng sẽ không được tham gia trả lời câu hỏi và sẽ bị trừ 100 điểm gia hạn không thành công cùng số điểm như bảng nêu trên do không trả lời 5 câu hỏi.

+ Ví dụ cụ thể như sau:

· Đối với khách hàng đăng ký ngày thứ 1 của chu kỳ phiên chơi 30 ngày:

· Khách hàng được tặng 15.000 điểm/chu kỳ 30 ngày. Quỹ điểm phân bổ mỗi ngày khách hàng cần giữ lại được là 500 điểm/ngày. Trong đó có 100 điểm gia hạn (hoặc đăng ký) thành công dịch vụ mỗi ngày và 400 điểm trả lời đúng 5 câu hỏi của dịch vụ mỗi ngày.

· Nếu thuê bao khách hàng gia hạn thành công, khách hàng giữ được 100 điểm gia hạn. Nếu khách hàng không trả lời 5 câu hỏi khách hàng bị trừ 400 điểm. Nếu khách hàng trả lời đúng/sai ở các mức độ thì sẽ áp dụng chi tiết như bảng 1.2.

· Nếu thuê bao khách hàng không gian hạn thành công khách hàng bị trừ 100 điểm gia hạn và mất quyền trả lời 5 câu hỏi của ngày hôm đó đồng thời bị trừ 400 điểm không trả lời câu hỏi ngày hôm đó.

Ø Đối với khách hàng đăng ký ngày thứ 10 của chu kỳ phiên chơi 30 ngày:

· Khách hàng được tặng 15.000 điểm/chu kỳ 30 ngày. Số điểm khách hàng cần giữ lại cho mình bằng việc trả lời câu hỏi ở ngày đăng ký áp dụng theo bảng 1.1, cụ thể:

Câu hỏi

Trả lời đúng

Trả lời sai/ không trả lời

Câu 1

Không trừ điểm

Trừ 10x25 = 250 điểm

Câu 2

Không trừ điểm

Trừ 10x25 = 250 điểm

Câu 3

Không trừ điểm

Trừ 10x50 = 500 điểm

Câu 4

Không trừ điểm

Trừ 10x100 = 1000 điểm

Câu 5

Không trừ điểm

Trừ 10x200 =2000 điểm

· Từ ngày tiếp theo (sau ngày đăng ký), số điểm khách hàng cần giữ lại mỗi ngày là 500 điểm. Trong đó có 100 điểm gia hạn thành công dịch vụ mỗi ngày và 400 điểm trả lời đúng 5 câu hỏi của dịch vụ mỗi ngày.

· Nếu thuê bao khách hàng gia hạn thành công, khách hàng giữ được 100 điểm gia hạn. Nếu khách hàng không trả lời 5 câu hỏi khách hàng bị trừ 400 điểm. Nếu khách hàng trả lời đúng/sai ở các mức độ thì sẽ áp dụng chi tiết như bảng 1.2.

· Nếu thuê bao khách hàng không gian hạn thành công khách hàng bị trừ 100 điểm gia hạn và mất quyền trả lời 5 câu hỏi của ngày hôm đó đồng thời bị trừ 400 điểm không trả lời câu hỏi ngày hôm đó.

+ Mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án A,B,C hoặc D để khách hàng lựa chọn.

+ Lưu ý: Thời gian tối đa để trả lời các câu hỏi của dịch vụ là 3 phút kể từ thời điểm khách hàng nhận được câu hỏi từ dịch vụ.

- Cách thức trả lời câu hỏi:

+ Mỗi câu hỏi của hệ thống gửi cho khách hàng sẽ có 4 lựa chọn trả lời. Thuê bao tham dự chọn câu trả lời và chỉ cần nhắn trả lại với cú pháp A,B,C hoặc D gửi 9619(miễn phí) tương ứng với lựa chọn.

+ Với mỗi câu trả lời thuê bao sẽ nhận lại được một tin nhắn/popup thông báo đáp án đúng của câu hỏi, số điểm thuê bao giữ lại được và câu hỏi tiếp theo.

+ Để lấy lại câu hỏi chưa trả lời gần nhất trước đó, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp CHGT gửi 9619(miễn phí).Thời gian tối đa để trả lời các câu hỏi của dịch vụ là 3 phút kể từ thời điểm khách hàng nhận được câu hỏi từ dịch vụ. Khách hàng trả lời câu hỏi sau 3 phút sẽ không được ghi nhận đáp án và sẽ bị trừ điểm như việc trả lời sai câu hỏi.

- Trong trường hợp khách hàng không muốn tiếp tục tham gia dịch vụ, khách hàng cần hủy dịch vụ “Vina phát tài”:

+ Nếu khách hàng hủy dịch vụ, không đăng ký lại trong chu kỳ xét thưởng, điểm thưởng trong quỹ điểm của khách hàng sẽ không được bảo lưu để tham gia xét thưởng các giải thưởng của dịch vụ.

+ Nếu khách hàng hủy dịch vụ, đăng ký lại trong chu kỳ xét thưởng thì quỹ điểm khách hàng nhận được sau khi đăng ký lại là số điểm bảo lưu của khách hàng trước đó và áp dụng quy tắc tính điểm trả lời câu hỏi như đối với trường hợp đăng ký dịch vụ ở ngày thứ N của chu kỳ 30 ngày.

- Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gọi đến tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900969619(1.000 đồng/phút) để được hướng dẫn cách thức hủy dịch vụ.

9. Thời gian xét trả thưởng chu kỳ tháng

STT

Giải thưởng

Ngày xét thưởng

1

Giải tháng 1: 06/09/2019 – 05/10/2019

09/10/2019

2

Giải tháng 2: 06/10/2019 – 04/11/2019

08/11/2019

3

Giải tháng 3: 05/11/2019 – 04/12/2019

09/12/2019

10. Nguyên tắc chọn thuê bao đạt giải và trao thưởng

- Sau khi kết thúc mỗi chu kỳ tháng hệ thống sẽ tổng kết thuê bao đạt điểm cao thứ nhất và cao thứ nhì chu kỳ là người chiến thắng.

- Giải thưởng tháng được xác định bằng cách người chơi có tổng điểm tích lũy cao nhất trong 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đợt chơi và còn đang sử dụng dịch vụ “Vina phát tài”. Điểm tích lũy trong 1 tháng của người chơi là tổng điểm tích lũy của 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đợt chơi theo quy định của dịch vụ

- Tiêu chí để xét trao thưởng ở mỗi chu kỳ theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Ưu tiên 1: Tổng điểm tích lũy của thuê bao cao nhất.

+ Ưu tiên 2: Nếu có nhiều hơn 1 thuê bao thỏa mãn đồng thời điều kiện ưu tiên 1, thuê bao trúng thưởng là thuê bao đạt được số điểm tích lũy đó sớm nhất.

+ Ưu tiên 3: Nếu có nhiều hơn 1 thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện ưu tiên 1 và 2, thuê bao trúng thưởng là thuê bao đăng ký dịch vụ sớm nhất.

Quy trình xác minh thuê bao trúng thưởng:

- Việc thực hiện xác minh chủ nhân thuê bao trúng thưởng sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Kiểm tra thông tin về chủ thuê bao trên hệ thống quản lý dữ liệu của Vinaphone (Tên chủ thuê bao, số CMND/hộ chiếu…)

Bước 2: Liên lạc với Người trúng thưởng thông báo về việc trúng giải. Công ty cổ phần 19 sẽ liên lạc bằng cách gọi điện tới số điện thoại mà Người trúng thưởng sử dụng để tham gia dịch vụ ít nhất 02 lần/ngày trong thời gian 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày công bố danh sách khách hàng trúng thưởng trên Website và Wapsite, trong khoảng thời gian từ 10h00 tới 17h00.

Bước 3: Yêu cầu Người trúng thưởng cung cấp thông tin xác thực (Tên chủ thuê bao, số CMND/hộ chiếu), các thông tin này được gửi qua đường bưu điện về địa chỉ tầng 8 tòa nhà Kim Hoàn, tại lô D14, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc CTKM.

Bước 4: Nếu Người trúng thưởng cung cấp chính xác các thông tin, chuyển sang Bước 5. Nếu không chuyển sang Bước 6.

Bước 5: Đối với giải thưởng tiền mặt: Yêu cầu Người trúng thưởng mang theo SIM trúng giải, CMND/hộ chiếu đến địa điểm trao giải của Công ty 19 (địa chỉ tầng 8 tòa nhà Kim Hoàn, tại lô D14, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội để làm thủ tục nhận giải và thanh toán đầy đủ tiền cước phí còn nợ và thuế TNCN (nếu có). Trường hợp người trúng thưởng ở xa, không có điều kiện nhận giải trực tiếp thì yêu cầu gửi 01 bản xác nhận sim chính chủ và 02 bản CMND photo công chứng đến địa chỉ của ban tổ chức (tầng 8 tòa nhà Kim Hoàn, tại lô D14, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, ). Ban tổ chức sẽ căn cứ theo địa chỉ Khách hàng cung cấp để gửi phần thưởng là hiện vật về cho khách hàng hoặc quy đổi thành tiền mặt và chuyển khoản đến KH nếu khách hàng có yêu cầu quy đổi. Giải thưởng chỉ được trao cho khách hàng khi có đầy đủ các giấy tờ chứng minh chủ thuê bao trùng khớp với thông tin đã xác minh và thực hiện các thủ tục cần thiết (nếu có). Đối với giải thưởng là thẻ cào 200 nghìn: người trúng giải chỉ cần cung cấp cho ban tổ chức 01 bản chứng minh thư photo, Công ty Cổ phần 19 sẽ gửi mã số thẻ cào nạp tiền điện thoại hoặc nạp trực tiếp vào số điện thoại khách hàng đã tham gia chương trình. Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được thông tin của KH trúng thưởng, ban tổ chức hoàn thiện hồ sơ và tiến hành trao thưởng cho Khách hàng trúng thưởng.

Lưu ý:Nếu thuê bao đứng tên Công ty thì người đi làm việc phải có giấy giới thiệu của Công ty cùng chứng minh thư cá nhân.

Bước 6: Người trúng thưởng làm các thủ tục cần thiết tại các cửa hàng giao dịch của

+ Vinaphone trên toàn quốc để chứng minh chính chủ. Nếu thành công quay lại Bước 5. Nếu không thành công thì Công ty Cổ phần 19 sẽ tiếp tục liên hệ với Người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự bị để làm thủ tục trao thưởng.

Bước 7: Các giải thưởng sẽ được Công ty Cổ phần 19 trao thưởng trong vòng 30 ngày sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục xác minh chính chủ và các thủ tục cần thiết khác (nếu có).

Nguyên tắc trả thưởng:

- Vào thời điểm nhận các giải thưởng, số thuê bao trúng thưởng phải đang ở trạng thái hoạt động 2 chiều.

- Trong thời gian từ khi đăng ký dịch vụ đến thời điểm khách hàng nhận thưởng, số thuê bao chưa bị cắt hủy trên hệ thống và chưa bị chuyển đổi chủ sở hữu trên mạng Vinaphone.

- Người trúng giải thưởng của dịch vụ sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc đủ điều kiện nhận giải và ký một bản chấp nhận giải thưởng (theo yêu cầu của Công ty Cổ phần 19) trước khi nhận giải thưởng. Nếu thuê bao trúng thưởng không cung cấp đủ bằng chứng, thì coi như không đủ điều kiện nhận giải và bị tước quyền nhận giải thưởng, giải thưởng sẽ do ban tổ chức quyết định. Người đến làm thủ tục nhận giải thưởng có giá trị cần mang theo CMTND công chứng và Sim đã tham gia dịch vụ.

- Nếu người trúng thưởng còn nợ Vinaphone bất kỳ khoản tiền nào thì khoản tiền nợ đó phải được thanh toán trước thời điểm trao thưởng. Nếu số tiền nợ đó không được thanh toán, người trúng thưởng sẽ bị tước quyền nhận giải thưởng và người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự bị sẽ được liên lạc để làm thủ tục nhận thưởng.

- Nếu người trúng thưởng không nhận giải thưởng của mình trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Công ty Cổ phần 19 công bố danh sách trên website/wapsite dịch vụ và hoàn tất thủ tục xác minh thì giải thưởng sẽ được trao cho người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự bị.

- Nếu người trúng thưởng và tất cả những người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự bị không đủ điều kiện để nhận giải thưởng thì giải thưởng được xem là chưa được trao và thuộc quyền định đoạt của Công ty Cổ phần 19.

Lưu ý: Mọi quyết định cuối cùng đều thuộc về ban tổ chức