• Thứ Ba, ngày 27 - 02 - 2024
  • Buôn Ma Thuột | 22-31 °C

Công ty Cổ phần COKYVINA thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Viễn Thông Đắk Lắk

30/08/2019 18:36

Với sự hợp tác giữa Viễn thông Đắk Lắk và Công ty Cổ phần COKYVINA nhằm cung cấp lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Viễn Thông Đắk Lắk. Công ty Cổ phần COKYVINA thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc của Viễn thông Đắk Lắk