• Thứ Bảy, ngày 04 - 02 - 2023
  • Buôn Ma Thuột | 21-30 °C

Danh sách điểm bán hàng lưu động TTKD tháng 8/2019

31/07/2019 15:41

TTKD VNPT-Đắk Lắk thông báo DS điểm bán hàng lưu động trong tháng 8/2019

STT Ngày bán hàng lưu động Giờ làm việc Địa chỉ Số điện thoại liên hệ Đơn vị
1 02/08/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927 Krông Ana
2 03/08/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927 Krông Ana
3 05/08/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927 Krông Ana
4 06/08/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã DraySap-Krong Ana 918827927 Krông Ana
5 07/08/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã Eana-Krong Ana 918827927 Krông Ana
6 08/08/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927 Krông Ana
7 09/08/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927 Krông Ana
8 10/08/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927 Krông Ana
9 12/08/2019 7h30-17h Ngã 3 chợ thôn 1-xã Bình Hòa-Krong Ana 918827927 Krông Ana
10 13/08/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã Quãng Điền-Krong Ana 918827927 Krông Ana
11 14/08/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927 Krông Ana
12 15/08/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927 Krông Ana
13 16/08/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927 Krông Ana
14 17/08/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927 Krông Ana
15 19/08/2019 7h30-17h Chợ Quỳnh Ngọc-Xã Eana-Krong Ana 918827927 Krông Ana
16 20/08/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã DraySap-Krong Ana 918827927 Krông Ana
17 21/08/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã EaBong-Krong Ana 918827927 Krông Ana
18 22/08/2019 7h30-17h Ngã 3 Cây Hương-xã Băng Adrenh-Krong Ana 918827927 Krông Ana
19 23/08/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927 Krông Ana
20 24/08/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927 Krông Ana
21 26/08/2019 7h30-17h Ngã 3 chợ thôn 1-xã Bình Hòa-Krong Ana 918827927 Krông Ana
22 27/08/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã Quãng Điền-Krong Ana 918827927 Krông Ana
23 28/08/2019 7h30-17h Bưu điện VHX xã EaBong-Krong Ana 918827927 Krông Ana
24 29/08/2019 7h30-17h Ngã 3 Cây Hương-xã Băng Adrenh-Krong Ana 918827927 Krông Ana
25 30/08/2019 7h30-17h Ngã 3 UBND xã Dukmal-Krong Ana 918827927 Krông Ana
26 31/08/2019 7h30-17h 142-Hùng Vương-TT Buôn Trấp-Krong Ana 918827927 Krông Ana
27 08/01/2019 7H00 -17H30 Thôn giang sơn xã hòa hiệp 947556679 Cư Kuin
28 08/02/2019 7H00 -17H30 thôn mới xã hòa hiệp 947556679 Cư Kuin
29 08/03/2019 7H00 -17H30 thôn 16 xã Ea ning 947556679 Cư Kuin
30 08/05/2019 7H00 -17H30 thôn 15 Ea ning 947556679 Cư Kuin
31 08/06/2019 7H00 -17H30 thôn 7 xã Ea Bhôk 947556679 Cư Kuin
32 08/07/2019 7H00 -17H30 Thôn 4 Xã Ea Tiêu 947556679 Cư Kuin
33 08/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 7 xã Ea hu 947556679 Cư Kuin
34 08/09/2019 7H00 -17H30 Buôn Jung xã Ea ktur 947556679 Cư Kuin
35 08/10/2019 7H00 -17H30 thôn 6 xã Ea Bhôk 947556679 Cư Kuin
36 08/12/2019 7H00 -17H30 Thôn 3 xã Ea hu 947556679 Cư Kuin
37 13/8/2019 7H00 -17H30 Ea Hning xã Dray Bhăng 947556679 Cư Kuin
38 14/8/2019 7H00 -17H30 Buôn Kô Mông xã Ea Bhôk 947556679 Cư Kuin
39 15/8/2019 7H00 -17H30 thôn 7 Ea ning 947556679 Cư Kuin
40 16/8/2019 7H00 -17H30 thôn thành công xã hòa hiệp 947556679 Cư Kuin
41 17/8/2019 7H00 -17H30 Buôn Hluk Xã Ea tiêu 947556679 Cư Kuin
42 19/8/2019 7H00 -17H30 Thôn 9 Xã Ea Tiêu 947556679 Cư Kuin
43 20/8/2019 7H00 -17H30 thôn nam hòa xã Dray Bhăng 947556679 Cư Kuin
44 21/8/2019 7H00 -17H30 thôn 13 xã Ea ktur 947556679 Cư Kuin
45 22/8/2019 7H00 -17H30 Thôn 2 xã Ea hu 947556679 Cư Kuin
46 23/8/2019 7H00 -17H30 thôn 8 xã Ea Bhôk 947556679 Cư Kuin
47 24/8/2019 7H00 -17H30 Buôn Ea Kmar  xã Ea Bhôk 947556679 Cư Kuin
48 26/8/2019 7H00 -17H30 Buôn Kram Xã Ea Tiêu 947556679 Cư Kuin
49 27/8/2019 7H00 -17H30 Thôn 6  Xã Ea Tiêu 947556679 Cư Kuin
50 28/8/2019 7H00 -17H30 thôn 9 xã Ea ktur 947556679 Cư Kuin
51 29/8/2019 7H00 -17H30 thôn 3 xã Ea Bhôk 947556679 Cư Kuin
52 30/8/2019 7H00 -17H30 thôn hiệp tân xã Hòa hiệp 947556679 Cư Kuin
53 31/8/2019 7H00 -17H30 lô 13 xã Dray Bhăng 947556679 Cư Kuin
54 01/08/2019 7h00 -17h00 Hẻm 337 Võ văn Kiệt ( Hướng KrongAna) 949718191 Tân Thành
55 02/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Chi Lăng (Phan Huy Chú) 949718191 Tân Thành
56 03/08/2019 7h00 -17h00 Tuyến Y Wang ,P EaTam 949718191 Tân Thành
57 05/08/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Thôn Cao Thắng - EaKao 949718191 Tân Thành
58 06/08/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Điểm Gdich Thôn 3 Hòa Phú - Bmt 949718191 Tân Thành
59 09/08/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 giải Phóng - MHĐe 949718191 Tân Thành
60 10/08/2019 7h00 -17h00 Chợ xã Hòa Phú - Bmt 949718191 Tân Thành
61 12/08/2019 7h00 -17h00 Bưu điện VHX xã Eakao -Bmt 949718191 Tân Thành
62 13/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Viết Xuân - Bmt 949718191 Tân Thành
63 15/08/2019 7h00 -17h00 Nhà cộng đồng Buôn Tang Ju - EaKao 949718191 Tân Thành
64 16/08/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 chợ Đoàn Kết - Hòa Khánh 949718191 Tân Thành
65 17/08/2019 7h00 -17h00 Cổng trước Bệnh viện ĐHTN - Lê Duẩn 949718191 Tân Thành
66 19/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Chi Lăng (Phan Huy Chú) 949718191 Tân Thành
67 20/08/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Điểm Gdich EaKao - Bmt 949718191 Tân Thành
68 21/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Hòa Kháng  ( Hướng KrongAna) 949718191 Tân Thành
69 22/08/2019 7h00 -17h00 Bưu điện VHX xã Khánh Xuân -Bmt 949718191 Tân Thành
70 23/08/2019 7h00 -17h00 Chợ xã Eakao - Bmt 949718191 Tân Thành
71 26/08/2019 7h00 -17h00 Cổng sau ĐHTN ,Nguyễn An Ninh,A dừa 949718191 Tân Thành
72 27/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Chi Lăng (Phan Huy Chú) 949718191 Tân Thành
73 28/08/2019 7h00 -17h00 Ngã 3 Bến xe phía Nam - Phan Huy Chú  949718191 Tân Thành
74 29/08/2019 7h00 -17h00 Trước cổng UBND xã Eakao -Bmt 949718191 Tân Thành
75 30/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Viết Xuân - Bmt 949718191 Tân Thành
76 08/01/2019 7H00 -17H Xã Dlieya - Eatoh 945089393 Krông Năng
77 08/02/2019 7H00 -17H Xã Eatam - Eapuk 945089393 Krông Năng
78 08/03/2019 7H00 -17H Xã Cư klong 945089393 Krông Năng
79 08/05/2019 7H00 -17H Xã Dlieya  - Eatoh 945089393 Krông Năng
80 08/06/2019 7H00 -17H Thị trấn Krong Năng -Eaho 945089393 Krông Năng
81 08/07/2019 7H00 -17H Xã Eatam - Eapuk 945089393 Krông Năng
82 08/08/2019 7H00 -17H Xã Dlieya - Eatoh 945089393 Krông Năng
83 08/09/2019 7H00 -17H Xã Eatam - Eapuk 945089393 Krông Năng
84 08/10/2019 7H00 -17H Xã Cư klong 945089393 Krông Năng
85 08/12/2019 7H00 -17H Xã Dlieya  - Eatoh 945089393 Krông Năng
86 13/8/2019 7H00 -17H Thị trấn Krong Năng -Eaho 945089393 Krông Năng
87 14/8/2019 7H00 -17H Xã Eatam - Eapuk 945089393 Krông Năng
88 15/8/2019 7H00 -17H Xã Dlieya - Eatoh 945089393 Krông Năng
89 16/8/2019 7H00 -17H Xã Eatam - Eapuk 945089393 Krông Năng
90 17/8/2019 7H00 -17H Xã Cư klong 945089393 Krông Năng
91 19/8/2019 7H00 -17H Xã Dlieya  - Eatoh 945089393 Krông Năng
92 20/8/2019 7H00 -17H Thị trấn Krong Năng -Eaho 945089393 Krông Năng
93 21/8/2019 7H00 -17H Xã Eatam - Eapuk 945089393 Krông Năng
94 22/8/2019 7H00 -17H Xã Dlieya - Eatoh 945089393 Krông Năng
95 23/8/2019 7H00 -17H Xã Eatam - Eapuk 945089393 Krông Năng
96 24/8/2019 7H00 -17H Xã Cư klong 945089393 Krông Năng
97 26/8/2019 7H00 -17H Xã Dlieya  - Eatoh 945089393 Krông Năng
98 27/8/2019 7H00 -17H Thị trấn Krong Năng -Eaho 945089393 Krông Năng
99 28/8/2019 7H00 -17H Xã Eatam - Eapuk 945089393 Krông Năng
100 29/8/2019 7H00 -17H Xã Dlieya - Eatoh 945089393 Krông Năng
101 30/8/2019 7H00 -17H Xã Eatam - Eapuk 945089393 Krông Năng
102 31/8/2019 7H00 -17H Xã Cư klong 945089393 Krông Năng
103 01/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 13,14,18 xã Ea Lê 888803579 Ea Súp
104 02/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 7, 8 xã Ea Rôk 888803579 Ea Súp
105 03/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 5, 6 xã Ea Lê 888803579 Ea Súp
106 05/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 20,21,22 xã Ea Rôk 888803579 Ea Súp
107 06/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 1,2,3 xã Ia Rvê 888803579 Ea Súp
108 07/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 7,8,9,10 xã Ea Bung 888803579 Ea Súp
109 08/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 10,11,17 xã Ea Lê 888803579 Ea Súp
110 09/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 9,10,11 xã Ya Tờ Mốt 888803579 Ea Súp
111 10/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 12,13,14 xã Ya Tờ Mốt 888803579 Ea Súp
112 12/08/2019 7H00 -17H30 Buôn A,B,C thị trấn Ea Súp 888803579 Ea Súp
113 13/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 3,4,5,6,7 thị trấn Ea Súp 888803579 Ea Súp
114 14/08/2019 7H00 -17H30 Thôn Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Chợ Lách xã Ia Lốp 888803579 Ea Súp
115 15/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 1,2,3,4 xã Ea Lê 888803579 Ea Súp
116 16/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 1,2,3 xã Ia Jlơi 888803579 Ea Súp
117 17/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 13,14,19 xã Ea Rôk 888803579 Ea Súp
118 19/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 12,15,16 xã Ea Lê 888803579 Ea Súp
119 20/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 1,2,3 xã Ya Tờ Mốt 888803579 Ea Súp
120 21/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 4,5,6 xã Ea Bung 888803579 Ea Súp
121 22/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 1,2,3 xã Ea Bung 888803579 Ea Súp
122 23/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 1,2,3,4 xã Cư Mlan 888803579 Ea Súp
123 24/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 5,6 xã Cư Mlan 888803579 Ea Súp
124 26/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 9,10,11,12,17 xã Ea Rôk 888803579 Ea Súp
125 27/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 6,7,8,9, xã Ia Rvê 888803579 Ea Súp
126 28/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 4,5,6 xã Ya Tờ Mốt 888803579 Ea Súp
127 29/08/2019 7H00 -17H30 Thôn Của, Trung, Lầu Nàng, Đai Thôn xã Ia Lốp 888803579 Ea Súp
128 30/08/2019 7H00 -17H30 Thôn 1,2,8,9 Thị trấn Ea Súp 888803579 Ea Súp
129 01/08 Từ 7h đến 17h30 Thôn 10 + Thôn 4- EaMdoal 945858789 Ma Đrắk
130 02/08 Từ 7h đến 17h30 TT Mdrak  945858789 Ma Đrắk
131 03/08 Từ 7h đến 17h30 Klonggin khu vực gần trạm điện 945858789 Ma Đrắk
132 05/08 Từ 7h đến 17h30 TT Mdrak  945858789 Ma Đrắk
133 06/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực krông Á thôn 5,6,7. 945858789 Ma Đrắk
134 07/08 Từ 7h đến 17h30 TT Mdrak  945858789 Ma Đrắk
135 08/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực Cưkróa thôn 6,8 945858789 Ma Đrắk
136 09/08 Từ 7h đến 17h30 TT Mdrak  945858789 Ma Đrắk
137 10/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực Eatrang thôn 2 gần UNND xã 945858789 Ma Đrắk
138 12/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực TT 945858789 Ma Đrắk
139 13/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực Eariêng thôn 6, thôn 20 945858789 Ma Đrắk
140 14/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực TT 945858789 Ma Đrắk
141 19/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực TT 945858789 Ma Đrắk
142 20/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực Ealai thôn 3,4,5 945858789 Ma Đrắk
143 21/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực TT 945858789 Ma Đrắk
144 22/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực Eapil thôn 7,8 945858789 Ma Đrắk
145 23/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực TT 945858789 Ma Đrắk
146 24/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực krông Á thôn 5,6,7. 945858789 Ma Đrắk
147 27/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực Cưkróa thôn 6,8 945858789 Ma Đrắk
148 28/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực TT 945858789 Ma Đrắk
149 29/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực Ealai thôn 3,4,5 945858789 Ma Đrắk
150 30/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực TT 945858789 Ma Đrắk
151 31/08 Từ 7h đến 17h30 Khu vực cưsan UBND xã. 945858789 Ma Đrắk
152 08/02/2019 7h30-17h Ngã 3 ông Võ xã Cưelang , Huyện Eakar 946658758 Ea Kar
153 08/03/2019 7h30-17h 146 Nguyễn Tất Thành Thị Trấn Eakar  946658758 Ea Kar
154 08/05/2019 7h30-17h Chợ Ea bar Xã Cư huê , Eakar 946658758 Ea Kar
155 08/06/2019 7h30-17h trước UBND Xã Xuân phú ,Eakar 946658758 Ea Kar
156 08/07/2019 7h30-17h Bưu Điện xã Ea ô , Eakar 946658758 Ea Kar
157 08/08/2019 7h30-17h chợ 720 xã Cư Ni huyện Eakar 946658758 Ea Kar
158 08/09/2019 7h30-17h Chợ 721 xã Eakmut ,eakar 946658758 Ea Kar
159 08/10/2019 7h30-17h 146 Nguyễn Tất Thành Thị Trấn Eakar  946658758 Ea Kar
160 08/12/2019 7h30-17h Ngã 3 cây dừa xã Xuân Phú ,Eakar 946658758 Ea Kar
161 13/08/2019 7h30-17h Chợ trung Tâm xã Ea Ô ,Ea kar 946658758 Ea Kar
162 14/08/2019 7h30-17h Điểm Gd Eaknôp khối 1 thị trấn Eak nốp,eakar 945254777 Ea Kar
163 15/08/2019 7h30-17h trung Tâm chợ Eapal , Eakar 945254777 Ea Kar
164 16/08/2019 7h30-17h Ngã 3 ea Sar , Ea Sô, Eakar 945254777 Ea Kar
165 17/08/2019 7h30-17h trước UBND xã Cưprông ,Eakar 945254777 Ea Kar
166 19/08/2019 7h30-17h Trung Tâm Chợ Eađar thôn 11 , Eakar 945254777 Ea Kar
167 20/08/2019 7h30-17h Điểm Gd Eaknôp khối 1 thị trấn Eak nốp,eakar 945254777 Ea Kar
168 21/08/2019 7h30-17h Trung Tâm chợ Cư Bông ,Ea Kar 945254777 Ea Kar
169 22/08/2019 7h30-17h 146 Nguyễn Tất Thành Thị Trấn Eakar  946658758 Ea Kar
170 23/08/2019 7h30-17h trước UBND Xã EaK mut ,Eakar 946658758 Ea Kar
171 24/08/2019 7h30-17h trước UBND Xã Cưjang ,Eakar 945254777 Ea Kar
172 26/08/2019 7h30-17h Điện Tử tuấn Thanh thôn Cư Nghĩa xã cưhuê, Eakar 946658758 Ea Kar
173 27/08/2019 7h30-17h Điểm Gd Eaknôp khối 1 thị trấn Eak nốp,eakar 945254777 Ea Kar
174 28/08/2019 7h30-17h trước UBND Xã Xuân phú ,Eakar 946658758 Ea Kar
175 29/08/2019 7h30-17h Chợ 721 xã Eakmut ,eakar 946658758 Ea Kar
176 30/08/2019 7h30-17h Trung tâm Chợ EaSar ,Eakar 945254777 Ea Kar
177 31/08/2019 7h30-17h 146 Nguyễn Tất Thành Thị Trấn Eakar  946658758 Ea Kar
178 01/08/2019 6h30-17h UBND Xã Yang Mao -  Krông Bông 911457457 Krông Bông
179 02/08/2019 6h30-17h Chợ Cư Đrăm - Krông Bông 911457457 Krông Bông
180 03/08/2019 6h30-17h Nhà thờ thôn Ealang - Cư Pui - Krông Bông 911457457 Krông Bông
181 04/08/2019 6h30-17h Tạp hóa Quế thôn ebar - Cư Pui - Krông Bông 911457457 Krông Bông
182 06/08/2019 6h30-17h Ngã 3 Yang Reh - Krông Bông  911457457 Krông Bông
183 07/08/2019 6h30-17h Chợ Eatrul - Krông Bông 911457457 Krông Bông
184 08/08/2019 6h30-17h Chợ Thị trấn - Krông Bông 911457457 Krông Bông
185 10/08/2019 6h30-17h Thôn 7 Hòa Sơn - Krông Bông 911457457 Krông Bông
186 12/08/2019 6h30-17h Ngã 3 chợ Thăng Bình - Krông Bông 911457457 Krông Bông
187 13/08/2019 6h30-17h Chợ Thôn 4 Hòa Thành - Krông Bông 911457457 Krông Bông
188 14/08/2019 6h30-17h Buôn Mới Dang Cang - Krông Bông 911457457 Krông Bông
189 15/08/2019 6h30-17h Ngã 3 Hòa Thành - Krông Bông 911457457 Krông Bông
190 16/08/2019 6h30-17h Buôn Ngô Hòa Phong - Krông Bông 911457457 Krông Bông
191 17/08/2019 6h30-17h Buôn Tlier Hòa Phong - Krông Bông 911457457 Krông Bông
192 19/08/2019 6h30-17h Chợ Thôn 7 Hòa Lễ - Krông Bông 911457457 Krông Bông
193 20/08/2019 6h30-17h Ngã 3 Thôn 2 Hòa Lễ - Krông Bông 911457457 Krông Bông
194 21/08/2019 6h30-17h Chợ Cư Đrăm - Krông Bông 911457457 Krông Bông
195 22/08/2019 6h30-17h Buôn Khóa - Krông Bông 911457457 Krông Bông
196 23/08/2019 6h30-17h Chợ Hòa Tân - Krông Bông 911457457 Krông Bông
197 24/08/2019 6h30-17h Chợ Khuê Ngọc Điền 911457457 Krông Bông
198 25/08/2019 6h30-17h Ngã 3 Hòa Thành - Krông Bông 911457457 Krông Bông
199 27/08/2019 6h30-17h Chợ Thôn 7 Hòa Lễ - Krông Bông 911457457 Krông Bông
200 28/08/2019 6h30-17h Buôn Mới Dang Cang - Krông Bông 911457457 Krông Bông
201 29/08/2019 6h30-17h Ngã 3 Hòa Thành - Krông Bông 911457457 Krông Bông
202 30/08/2019 6h30-17h Buôn Ngô Hòa Phong - Krông Bông 911457457 Krông Bông
203 01/08/2019 Từ 7h đến 17h Bưu điện văn hóa Xã Eawy - Eahleo 944484747 Ea Hleo
204 02/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ EaTir - Ea Tir - Eahleo 944484747 Ea Hleo
205 03/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ EaHiao - Eahleo - Eahleo 944484747 Ea Hleo
206 05/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Km92  - Earal - Eahleo 944484747 Ea Hleo
207 06/08/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba tạp hóa Cô Loan - Thôn 7 xã Eahleo - Eahleo 944484747 Ea Hleo
208 07/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Cư Mốt - Cư Mốt - Eahleo 944484747 Ea Hleo
209 08/08/2019 Từ 7h đến 17h Cây xăng Chính Công - Thôn 1 EaSol - Eahleo 944484747 Ea Hleo
210 09/08/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba UBND Đlieyang - Đlieyang - Eahleo 944484747 Ea Hleo
211 10/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Chư Ktay - Ea Khal - Eahleo 944484747 Ea Hleo
212 12/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Km72 - EaNam - Eahleo 944484747 Ea Hleo
213 13/08/2019 Từ 7h đến 17h 505 Giải Phóng - Ea Drang - Eahleo 944484747 Ea Hleo
214 14/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Tơyoa - Cư A Mung - Eahleo 944484747 Ea Hleo
215 15/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Chư Phả - Eahleo - Eahleo 944484747 Ea Hleo
216 16/08/2019 Từ 7h đến 17h Thôn 6 Earal - Eahleo 944484747 Ea Hleo
217 17/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Eahiao - EaHiao - Eahleo 944484747 Ea Hleo
218 19/08/2019 Từ 7h đến 17h 505 Giải Phóng - Ea Drang - Eahleo 944484747 Ea Hleo
219 20/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Easol - Easol - Eahleo 944484747 Ea Hleo
220 21/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Km72 - EaNam - Eahleo 944484747 Ea Hleo
221 22/08/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba Easol Ea Hiao - Đlieyang - Eahleo 944484747 Ea Hleo
222 23/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Riêng - Ea Nam - Eahleo 944484747 Ea Hleo
223 24/08/2019 Từ 7h đến 17h Thôn 1 Xã Eawy - Eahleo 944484747 Ea Hleo
224 26/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Cư Mốt - Cư Mốt - Eahleo 944484747 Ea Hleo
225 27/08/2019 Từ 7h đến 17h 505 Giải Phóng - Ea Drang - Eahleo 944484747 Ea Hleo
226 28/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Chư Ktay - Ea Khal - Eahleo 944484747 Ea Hleo
227 29/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ EaTir - Ea Tir - Eahleo 944484747 Ea Hleo
228 30/08/2019 Từ 7h đến 17h Thôn 9 - Eahiao - Eahleo 944484747 Ea Hleo
229 08/01/2019 7H00 -20H thôn 16,17,18 xã eabal, buôn đôn 947006070 Buôn Đôn
230 08/02/2019 7H00 -20H Buôn kdung - e nuôl- buôn đôn 947006070 Buôn Đôn
231 08/03/2019 7H00 -20H t7,8 cuorknia- buôn đôn 947006070 Buôn Đôn
232 08/05/2019 7H00 -20H t4,5,7 ehuar- Buôn đôn 947006070 Buôn Đôn
233 08/06/2019 7H00 -20H buôn jang phông, buôn jang lành,xã ehuar 947006070 Buôn Đôn
234 08/07/2019 7H00 -20H Buôn kia( cácđường xương cá bên phải), ebal 947006070 Buôn Đôn
235 08/08/2019 7H00 -20H t17,18 sau nhà thi đấu xã ebal 947006070 Buôn Đôn
236 08/09/2019 7H00 -20H Thôn 6,8 ebal 947006070 Buôn Đôn
237 08/10/2019 7H00 -20H Thôn 5, 7ebal 947006070 Buôn Đôn
238 08/12/2019 7H00 -20H thôn 10, eabal 947006070 Buôn Đôn
239 13/8/2019 7H00 -20H tiếp thôn 6,7, đường tạp hóa hòa lan ebal 947006070 Buôn Đôn
240 14/8/2019 7H00 -20H Buôn tul đường lô bên phải, ewel 947006070 Buôn Đôn
241 15/8/2019 7H00 -20H t4, làng mương eawel 947006070 Buôn Đôn
242 16/8/2019 7H00 -20H buôn niêng 1, 2 enuool 947006070 Buôn Đôn
243 17/8/2019 7H00 -20H chợ cuoknia 947006070 Buôn Đôn
244 19/8/2019 7H00 -20H Thôn 9,10 tân hòa 947006070 Buôn Đôn
245 20/8/2019 7H00 -20H KV nhà thờ tân lợi -cuorknia 947006070 Buôn Đôn
246 21/8/2019 7H00 -20H buôn trí, cầu 19- Bản đôn 947006070 Buôn Đôn
247 22/8/2019 7H00 -20H Buôn jang lành - Bản đôn 947006070 Buôn Đôn
248 23/8/2019 7H00 -20H Buôn kdung - e nuôl 947006070 Buôn Đôn
249 24/8/2019 7H00 -20H thôn hà bắc, Eduat- ewel 947006070 Buôn Đôn
250 26/8/2019 7H00 -20H Thôn hòa nam 1,2 xã enuool, Buôn đôn 947006070 Buôn Đôn
251 27/8/2019 7H00 -20H Thôn 1,2,3, 4 Tân hòa, Buôn đôn 947006070 Buôn Đôn
252 28/8/2019 7H00 -20H Thôn 5,6,7, 8 Tân hòa, Buôn đôn 947006070 Buôn Đôn
253 29/8/2019 7H00 -20H Buôn đrăng pốc xã kroong na 947006070 Buôn Đôn
254 30/8/2019 7H00 -20H Xã Eabal, Buôn đôn 947006070 Buôn Đôn
255 31/8/2019 7H00 -20H Xã Tân hòa, Buôn đôn 947006070 Buôn Đôn
256 01/08/2019 6H30 -17H30 Khối 6 + 8 TT Quảng Phú 941114477 Cư Mgar
257 02/08/2019 6H30 -17H30 Thôn Thác Đá xã Ea Kueh 941114477 Cư Mgar
258 03/08/2019 6H30 -17H30 Chợ Ea Kiết 941114477 Cư Mgar
259 05/08/2019 6H30 -17H30 Ngã 3 buôn Sang + Buôn Jok xã Ea Hđing 941114477 Cư Mgar
260 06/08/2019 6H30 -17H30 Thôn 2 Xã Ea Kpam 941114477 Cư Mgar
261 07/08/2019 6H30 -17H30 Chợ Ea Tul 941114477 Cư Mgar
262 08/08/2019 6H30 -17H30 Thôn 2 + 5 xã Cư Dlie Mnong 941114477 Cư Mgar
263 09/08/2019 6H30 -17H30 Thôn 1,2,3 xã Cư Mgar 941114477 Cư Mgar
264 10/08/2019 6H30 -17H30 4 Thôn trung tâm xã Quảng Hiệp 941114477 Cư Mgar
265 12/08/2019 6H30 -17H30 Thôn Hợp Hòa + Buôn Ea Mdroh xã Ea Mdroh 941114477 Cư Mgar
266 13/08/2019 6H30 -17H30 Thôn Tiến Cường + Tiến Thịnh xã Quảng Tiến 941114477 Cư Mgar
267 14/08/2019 6H30 -17H30 KM 15 đến 18 xã Cuor Đăng 941114477 Cư Mgar
268 15/08/2019 6H30 -17H30 Buôn Tah + Jong xã Ea Đrơng 941114477 Cư Mgar
269 16/08/2019 6H30 -17H30 Thôn 1,2,3 xã Ea Mnag 941114477 Cư Mgar
270 17/08/2019 6H30 -17H30 Thôn 3,4,5 xã Cư Suê 941114477 Cư Mgar
271 19/08/2019 6H30 -17H30 Dốc Buôn Rư + Thôn 6 xã Cư Suê 941114477 Cư Mgar
272 20/08/2019 6H30 -17H30 Ngã 3 cây Phượng xã Quảng Hiệp 941114477 Cư Mgar
273 21/08/2019 6H30 -17H30 Thôn 10 xã Ea Kiết 941114477 Cư Mgar
274 22/08/2019 6H30 -17H30 Thôn 1,2,3 xã Ea Tar 941114477 Cư Mgar
275 23/08/2019 6H30 -17H30 Khối 1,2 TT Quảng Phú 941114477 Cư Mgar
276 24/08/2019 6H30 -17H30 TDP Quyết Thắng, TDP Thống Nhất Ea Pốk 941114477 Cư Mgar
277 26/08/2019 6H30 -17H30 Thôn Cư Hlam, khu rau xanh xã Ea Pốk 941114477 Cư Mgar
278 27/08/2019 6H30 -17H30 Buôn Ayun xã Ea Kueh 941114477 Cư Mgar
279 28/08/2019 6H30 -17H30 Buôn Bling, Hrang xã Ea Hđing 941114477 Cư Mgar
280 29/08/2019 6H30 -17H30 Buôn Kroa A,B xã Cuor Đăng 941114477 Cư Mgar
281 30/08/2019 6H30 -17H30 Buôn Jong xã Ea Drong 941114477 Cư Mgar
282 01/08/2019 6H40 -17H30 Thôn Eacung, Eaplay, Eanguôi xã Cư Né 947676879 Krông Búk
283 02/08/2019 6H40 -17H30 Khu Vực Nông Trường Xã Cưkpo 947676879 Krông Búk
284 03/08/2019 6H40 -17H30 Thôn Kty 1.2.3.4.5 xã Cư Kpo 947676879 Krông Búk
285 05/08/2019 6H40 -17H30 Khu vực chợ xa pơng Drang 947676879 Krông Búk
286 06/08/2019 6H40 -17H30 Dọc Tỉnh Lộ 8, thôn  eatut 947676879 Krông Búk
287 07/08/2019 6H40 -17H30 khu vực UBND xã Ea Sin 947676879 Krông Búk
288 08/08/2019 6H40 -17H30 Thôn 8.9.10.11.12 xã pong Drang 947676879 Krông Búk
289 09/08/2019 6H40 -17H30 Buôn mới xã Cưpong 947676879 Krông Búk
290 10/08/2019 6H40 -17H30 Thôn Tân Lập 1,2.3.4.5.6.7 xã pơng drang 947676879 Krông Búk
291 12/08/2019 6H40 -17H30 Thôn 9, và khu vực UBND xã Eangai 947676879 Krông Búk
292 13/08/2019 6H40 -17H30 Thôn 1,2,3,4,5 xã Tân Lập 947676879 Krông Búk
293 14/08/2019 6H40 -17H30 Bán hàng 352 xã cư pơng 947676879 Krông Búk
294 15/08/2019 6H40 -17H30 Thôn 1.2,3.9 xã eangai 947676879 Krông Búk
295 16/08/2019 6H40 -17H30 Thôn Bình Minh , Quảng  Hà Xã Cư kpo 947676879 Krông Búk
296 17/08/2019 6H40 -17H30 Thôn Eacung, Eaplay, Eanguôi xã Cư Né 947676879 Krông Búk
297 19/08/2019 6H40 -17H30 Thôn Kty 1.2.3.4.5 xã Cư Kpo 947676879 Krông Búk
298 20/08/2019 6H40 -17H30 Thôn 1.2.3.9 xã eangai 947676879 Krông Búk
299 21/08/2019 6H40 -17H30 khu vực UBND xã Ea Sin 947676879 Krông Búk
300 22/08/2019 6H40 -17H30 Thôn 8.9.10.11.12 xã pong Drang 947676879 Krông Búk
301 23/08/2019 6H40 -17H30 Dọc Tỉnh Lộ 8, thôn eatut 947676879 Krông Búk
302 24/08/2019 6H40 -17H30 khu vực chợ Pơng Drang 947676879 Krông Búk
303 26/08/2019 6H40 -17H30 Bán hàng 352 xã cư pơng 947676879 Krông Búk
304 27/08/2019 6H40 -17H30 Thôn 1,2,3,4,5 xã Tân Lập 947676879 Krông Búk
305 28/08/2019 6H40 -17H30 Khu vực UBND , chợ xa Cưpơng 947676879 Krông Búk
306 29/08/2019 6H40 -17H30 Thôn Eacung, Eaplay, Eanguôi xã Cư Né 947676879 Krông Búk
307 30/08/2019 6H40 -17H30 Thôn 9, và khu vực UBND xã Eangai 947676879 Krông Búk
308 31/08/2019 6H40 -17H30 khu vực chợ Pơng Drang 947676879 Krông Búk
309 08/02/2019 7h30-17h chợ eakenh - Xã Eakenh - Krông Păc 889176569 Krông Pắk
310 08/03/2019 7h30-17h KM 38 Xã eaphe - krông Păc 889176569 Krông Pắk
311 08/05/2019 7h30-17h 205 Giai phóng - TT phước an 889176569 Krông Pắk
312 08/06/2019 7h30-17h KM 44 Xã Krông Buk - Krông Păc 889176569 Krông Pắk
313 08/07/2019 7h30-17h Chợ Hòa An, Thôn 3 hòa an 889176569 Krông Pắk
314 08/08/2019 7h30-17h Ngã Ba hòa tiến, thôn 1 hòa tiến 889176569 Krông Pắk
315 08/09/2019 7h30-17h Thôn phước Thành xã Ea YÔng 889176569 Krông Pắk
316 08/10/2019 7h30-17h Chợ 19 Xã Eaknuếc - Krông Păc 889176569 Krông Pắk
317 08/12/2019 7h30-17h Thôn Tân Đức , Tân Bắc Xã Ea kênh - Krông Păc 889176569 Krông Pắk
318 13/08/2019 7h30-17h Xã Ea hiu - krông Păc 889176569 Krông Pắk
319 14/08/2019 7h30-17h Km 16 Xã Hòa Đông - Krông Păc 889176569 Krông Pắk
320 15/08/2019 7h30-17h Thôn 6 A, 6B Xã hòa an - Krông Păc 889176569 Krông Pắk
321 16/08/2019 7h30-17h Buôn yong A - Xã Eayong 889176569 Krông Pắk
322 17/08/2019 7h30-17h KM42 Xã Eaphe - krông Păc 889176569 Krông Pắk
323 19/08/2019 7h30-17h 205 Giai phóng - TT phước an 889176569 Krông Pắk
324 20/08/2019 7h30-17h Thôn phước Tân 1,2,3 Xã eakuang 889176569 Krông Pắk
325 21/08/2019 7h30-17h xã Eauy -krông Păc  889176569 Krông Pắk
326 22/08/2019 7h30-17h Km 38 Xã eaphe, Thôn Phước Trạch Xã Eaphe 889176569 Krông Pắk
327 23/08/2019 7h30-17h 205 Giai phóng - TT phước an 889176569 Krông Pắk
328 24/08/2019 7h30-17h Sáng Chợ Eakenh, Chiều Thôn Tân Đưc Xã Eakenh 889176569 Krông Pắk
329 26/08/2019 7h30-17h Thôn Phước Hòa Xã Ea yông 889176569 Krông Pắk
330 27/08/2019 7h30-17h Chợ Hòa An, Thôn 1C, thôn phước thành  hòa an 889176569 Krông Pắk
331 28/08/2019 7h30-17h Thôn 3,4 Xã Hòa Tiến 889176569 Krông Pắk
332 29/08/2019 7h30-17h khối 15, 16 thị trấn phước an 889176569 Krông Pắk
333 30/08/2019 7h30-17h thôn 19 tháng 5 khu vực vựa sầu riêng xã ea yong 889176569 Krông Pắk
334 31/08/2019 7h30-17h Km 19, thôn Tân hòa 1, 2 , Thôn cao bằng Xã Eaknuec 889176569 Krông Pắk
335 01/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + 71 Y Moal  (POS) 945205205 Tân Lợi
336 02/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205 Tân Lợi
337 03/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV chợ Eatu 945205205 Tân Lợi
338 05/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV chợ Eatu 945205205 Tân Lợi
339 06/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Căng Tăng ĐHBMT 945205205 Tân Lợi
340 07/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Căng Tăng ĐHBMT 945205205 Tân Lợi
341 08/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Căng Tăng ĐHBMT 945205205 Tân Lợi
342 09/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi)+ CTV Bán Lưu động KV chợ Đạt Lý 945205205 Tân Lợi
343 10/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205 Tân Lợi
344 12/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) 945205205 Tân Lợi
345 13/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + 71 Y Moal  (POS) 945205205 Tân Lợi
346 14/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV KCN khối 8 945205205 Tân Lợi
347 15/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV KCN khối 8 945205205 Tân Lợi
348 16/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV KCN khối 9 945205205 Tân Lợi
349 17/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Buôn EaNao 945205205 Tân Lợi
350 19/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi)  945205205 Tân Lợi
351 20/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + 71 Y Moal  (POS) 945205205 Tân Lợi
352 21/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Điểm Điện Lực 31 Hà Huy Tập 945205205 Tân Lợi
353 22/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Điểm Điện Lực 31 Hà Huy Tập 945205205 Tân Lợi
354 23/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Điểm Điện Lực 31 Hà Huy Tập 945205205 Tân Lợi
355 24/08/2019 7h00 -18h00 51 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205 Tân Lợi
356 26/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV Hà Huy Tập 945205205 Tân Lợi
357 27/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + 71 Y Moal  (POS) 945205205 Tân Lợi
358 28/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV Nguyễn Khuyến 945205205 Tân Lợi
359 29/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + CTV Bán Lưu động KV Trần Nhật Duật 945205205 Tân Lợi
360 30/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Khối 08 Tân Lợi Cà Phê MINA 945205205 Tân Lợi
361 31/08/2019 7h00 -18h00 50 Lý Thái Tổ (GD Tân Lợi) + Giao dịch Hòa Thuận (Chợ Đạt Lý) 945205205 Tân Lợi
362 01/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
363 02/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Tam Giang (Thôn Giang Hưng, Giang Điền) 915594459 Krông Năng
364 03/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Phú Xuân (Thôn 4, Thôn 7, Thôn 13) 915594459 Krông Năng
365 05/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
366 06/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Dak (Thôn Xuân Hà 1,2,3, Giang Châu) 915594459 Krông Năng
367 07/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV huyện Krông Năng (Khối 2,Khối 7, Khối 8) 915594459 Krông Năng
368 08/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Tam Giang -EaPuk 915594459 Krông Năng
369 09/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân (Thôn EaĐinh, Liên Kết) 915594459 Krông Năng
370 10/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Phú Xuân (Chợ, Thôn 3, Thôn 11,Thôn 12) 915594459 Krông Năng
371 12/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
372 13/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Dak (Thôn Xuân Hà 1,2,3, Giang Châu) 915594459 Krông Năng
373 14/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
374 15/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Tam Giang (Thôn Giang Phong, Giang Phú) 915594459 Krông Năng
375 16/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
376 17/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV huyện Krông Năng (Khối 2,Khối 5, Khối 6) 915594459 Krông Năng
377 19/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
378 20/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Tam Giang -EaPuk 915594459 Krông Năng
379 21/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
380 22/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Dak (Thôn Xuân Hà 1,2,3, Xuân Thái) 915594459 Krông Năng
381 23/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
382 24/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV huyện Krông Năng (Khối 1,Khối 3, Khối 4, Khối 2) 915594459 Krông Năng
383 26/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
384 27/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Tam Giang (Thôn Giang Hưng, Giang Thịnh, Giang Mỹ) 915594459 Krông Năng
385 28/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
386 29/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Dak (Thôn Xuân Hà 1,2,3, Xuân Thái) 915594459 Krông Năng
387 30/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã EaTân 915594459 Krông Năng
388 31/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV huyện Krông Năng (Khối 2,Khối 5, Khối 6) 915594459 Krông Năng
389 01/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường Đạt Hiếu. An lạc 941248248 Buôn Hồ
390 02/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường An Bình, Đoàn Kết 941248248 Buôn Hồ
391 03/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường Thiên An. Thống nhất 941248248 Buôn Hồ
392 05/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động Xã Ea Blang 941248248 Buôn Hồ
393 06/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Cư Bao 941248248 Buôn Hồ
394 07/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Rông 941248248 Buôn Hồ
395 08/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường Bình Tân 941248248 Buôn Hồ
396 09/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Bình Thuận 941248248 Buôn Hồ
397 10/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Siên 941248248 Buôn Hồ
398 12/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường Đạt Hiếu. An lạc 941248248 Buôn Hồ
399 13/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường An Bình, Đoàn Kết 941248248 Buôn Hồ
400 14/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường Thiên An. Thống nhất 941248248 Buôn Hồ
401 15/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động Xã Ea Blang 941248248 Buôn Hồ
402 16/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Cư Bao 941248248 Buôn Hồ
403 17/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Rông 941248248 Buôn Hồ
404 19/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường Bình Tân 941248248 Buôn Hồ
405 20/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Bình Thuận 941248248 Buôn Hồ
406 21/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Siên 941248248 Buôn Hồ
407 22/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường Đạt Hiếu. An lạc 941248248 Buôn Hồ
408 23/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường An Bình, Đoàn Kết 941248248 Buôn Hồ
409 24/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường Thiên An. Thống nhất 941248248 Buôn Hồ
410 26/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động Xã Ea Blang 941248248 Buôn Hồ
411 27/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Cư Bao 941248248 Buôn Hồ
412 28/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Xã Ea Rông 941248248 Buôn Hồ
413 29/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV Phường Bình Tân 941248248 Buôn Hồ
414 30/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Bình Thuận 941248248 Buôn Hồ
415 31/08/2019 7h00 -17h30 CTV Bán Lưu động KV xã Ea Siên 941248248 Buôn Hồ
416 01/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Tung - Buôn Triết - Lăk 889833456 Lắk
417 02/08/2019 Từ 7h đến 17h Ngã Ba Đức Lùn - Namka -Lăk 889833456 Lắk
418 03/08/2019 Từ 7h đến 17h Yang Tao  -Lăk 889833456 Lắk
419 05/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Thái - Bôngkrang -Lăk 889833456 Lắk
420 06/08/2019 Từ 7h đến 17h UB Xã  Namka -Lăk 889833456 Lắk
421 07/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Liên Sơn  -Lăk 889833456 Lắk
422 08/08/2019 Từ 7h đến 17h Krông Nô  -Lăk 889833456 Lắk
423 09/08/2019 Từ 7h đến 17h Ngã ba UBND Đăk Nuê  -Lăk 889833456 Lắk
424 10/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Mliêng -Đăk Liêng -Lăk 889833456 Lắk
425 12/08/2019 Từ 7h đến 17h Khối 1 - Thị Trấn Liên Sơn - Lăk 889833456 Lắk
426 13/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Mạ - Bông Krang - Lăk  889833456 Lắk
427 14/08/2019 Từ 7h đến 17h Khối 1 - Thị Trấn Liên Sơn - Lăk - Đắc Lắc 889833456 Lắk
428 15/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Tría- Lăk  889833456 Lắk
429 16/08/2019 Từ 7h đến 17h Earbin - Lăk  889833456 Lắk
430 17/08/2019 Từ 7h đến 17h Đăk Phơi  -Lăk  889833456 Lắk
431 19/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Chiêng Cao - Đăk Phơi -Lăk  889833456 Lắk
432 20/08/2019 Từ 7h đến 17h Đông Giang -Tân Giang -Buôn Tría-Lăk  889833456 Lắk
433 21/08/2019 Từ 7h đến 17h Nam Ka -Lăk  889833456 Lắk
434 22/08/2019 Từ 7h đến 17h Krông Nô-Lăk 889833456 Lắk
435 23/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Pai A Đăk Phơi -Lăk  889833456 Lắk
436 24/08/2019 Từ 7h đến 17h Thôn Sân Bay Bông Krang -Lăk  889833456 Lắk
437 26/08/2019 Từ 7h đến 17h Thôn Xí Nghiệp Đăk Liêng -Lăk  889833456 Lắk
438 27/08/2019 Từ 7h đến 17h UB Yang Tao -Lăk  889833456 Lắk
439 28/08/2019 Từ 7h đến 17h Chợ Liên Sơn  -Lăk 889833456 Lắk
440 29/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn plom Krông Nô  -Lăk 889833456 Lắk
441 30/08/2019 Từ 7h đến 17h Buôn Triết  -Lăk  889833456 Lắk
442 08/02/2019 7h30-17h trường Việt Mỹ 888479696 Tân Tiến
443 08/03/2019 7h30-17h UBND xã CưBur 941970079 Tân Tiến
444 08/05/2019 7h30-17h cổng trường Việt Mỹ 945959797 Tân Tiến
445 08/06/2019 7h30-17h UBND xã CưBur 947954047 Tân Tiến
446 08/07/2019 7h30-17h Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 945959797 Tân Tiến
447 08/08/2019 7h30-17h Số 10 Trương Công Định 914770870 Tân Tiến
448 08/09/2019 7h30-17h Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 911617617 Tân Tiến
449 08/10/2019 7h30-17h Số 10 Trương Công Định 911617617 Tân Tiến
450 08/12/2019 7h30-17h trường Việt Mỹ 914770870 Tân Tiến
451 13/08/2019 7h30-17h UBND xã CưBur 945959797 Tân Tiến
452 14/08/2019 7h30-17h cổng trường Việt Mỹ 947954047 Tân Tiến
453 15/08/2019 7h30-17h UBND xã CưBur 948441134 Tân Tiến
454 16/08/2019 7h30-17h Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 945959797 Tân Tiến
455 17/08/2019 7h30-17h Số 10 Trương Công Định 888479696 Tân Tiến
456 19/08/2019 7h30-17h Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 829699699 Tân Tiến
457 20/08/2019 7h30-17h Số 10 Trương Công Định 914770870 Tân Tiến
458 21/08/2019 7h30-17h trường Việt Mỹ 888479696 Tân Tiến
459 22/08/2019 7h30-17h UBND xã CưBur 911617617 Tân Tiến
460 23/08/2019 7h30-17h cổng trường Việt Mỹ 914770870 Tân Tiến
461 24/08/2019 7h30-17h UBND xã CưBur 911617617 Tân Tiến
462 26/08/2019 7h30-17h Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 948441134 Tân Tiến
463 27/08/2019 7h30-17h Số 10 Trương Công Định 888479696 Tân Tiến
464 28/08/2019 7h30-17h Đài Thành Nhất - 216 Nguyễn Thị Định 829699699 Tân Tiến
465 29/08/2019 7h30-17h Số 10 Trương Công Định 941970079 Tân Tiến
466 30/08/2019 7h30-17h cổng trường Việt Mỹ 888479696 Tân Tiến
467 31/08/2019 7h30-17h UBND xã CưBur 947954047 Tân Tiến
468 01/08/2019 7h00 -17h00 Bệnh viện Vùng Tây Nguyên khu vực Tự An 911347347 Tân An
469 02/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Hoà Đông Phường Tân Hoà 911347347 Tân An
470 03/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Tân An ( Hoa viên, Bệnh viện Thiện Hạnh) 911347347 Tân An
471 05/08/2019 7h00 -17h00 Bệnh viện Vùng Tây Nguyên khu vực Tự An 911347347 Tân An
472 06/08/2019 7h00 -17h00 Khu vực Hoà Thắng 911347347 Tân An
473 09/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Hoà Đông Phường Tân Hoà 911347347 Tân An
474 10/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Hoà Đông Phường Tân Hoà 911347347 Tân An
475 12/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Tân An ( Hoa viên, Bệnh viện Thiện Hạnh) 911347347 Tân An
476 13/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Văn Cừ 911347347 Tân An
477 15/08/2019 7h00 -17h00 Nhà Thờ Hoà Thắng 911347347 Tân An
478 16/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Hoà Thắng 911347347 Tân An
479 17/08/2019 7h00 -17h00 Bệnh viện Vùng Tây Nguyên khu vực Tự An 911347347 Tân An
480 19/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Hoà Đông Phường Tân Hoà 911347347 Tân An
481 20/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Hoà Đông Phường Tân Hoà 911347347 Tân An
482 21/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Tân An ( Hoa viên, Bệnh viện Thiện Hạnh) 911347347 Tân An
483 22/08/2019 7h00 -17h00 Nhà Thờ Hoà Thắng 911347347 Tân An
484 23/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Hoà Thắng 911347347 Tân An
485 26/08/2019 7h00 -17h00 Chợ Nguyễn Văn Cừ 911347347 Tân An
486 27/08/2019 7h00 -17h00 Bệnh viện Vùng Tây Nguyên khu vực Tự An 911347347 Tân An
487 28/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Hoà Đông Phường Tân Hoà 911347347 Tân An
488 29/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Tân An ( Hoa viên, Bệnh viện Thiện Hạnh) 911347347 Tân An
489 30/08/2019 7h00 -17h00 Khu Vực Tân An ( Hoa viên, Bệnh viện Thiện Hạnh) 911347347 Tân An