• Thứ Năm, ngày 23 - 03 - 2023
  • Buôn Ma Thuột | 24-36 °C

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA BÁN HÀNG QUA APP DIGISHOP

15/04/2022 11:29

Chương trình thi đua cho CTV XHH trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA BÁN HÀNG QUA APP DIGISHOP

  • Thời gian: Từ 1/4/2022 – 30/6/2022.
  • Đối tượng áp dụng: CTV XHH trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xác thực và phê duyệt hồ sơ

Điều kiện:

  • Chỉ tính các đơn hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
  • CTV XHH trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xác thực và phê duyệt hồ sơ.
  • CTV được xét khen thưởng khi đạt tối thiểu 5 đơn hàng di động hoặc 2 đơn hàng Băng rộng – MyTV.

Chi tiết chương trình tại văn bản 874/TTKD DLC-ĐHNV ngày 4/4/2022