• Thứ Ba, ngày 01 - 12 - 2020
  • Buôn Ma Thuột | 21-25 °C