• Thứ Ba, ngày 18 - 05 - 2021
  • Buôn Ma Thuột | 24-34 °C

Ưu đãi Chương trình Khách hàng thân thiết VinaPhone Plus đối với thuê bao trả sau

19/06/2020 09:42

Pháp Luật Plus - Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hạng sang cho khách ...Tên chương trình:Ưu đãi Chương trình Khách hàn

g thâ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n thi

ết VinaPhone Plus đối với thuê bao trả sau.2.Phạm vi: Toàn quốc3.Đối tượng: Kháchhàng hoà mạng mới thuê bao trả sau và khác h

 

 

 

àng là thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả sau.(Không áp dụng đối với TB chuyển mạng về mạng VinaPhone, TB PI áp dụng chính sách ưu đãi VinaPhone Plus dành cho TB PI)4.Thời gian triển khai: từ 01/07/2020 đến hết ngày 30/09/2020.5.Nội dung thực hiện:-Bảo lưu số điểm trên VinaPhone Plus cho Khách hàng là thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả saunếu đã là hội viên VinaPhone Plus.-Tự động đăng ký hội viên VinaPhone Pluscho:+Khách hàng là thuê baotrả trước chuyển sang thuê bao trảsaunếu chưa là hội viên VinaPhone Plus.+Khách hàng khi hoà mạng mới thuê bao trả sauthành công.-Tặng 500 điểm vào tài khoản VinaPhone Pluscho khách hàng hoà mạng mới thuê bao trả sauthành công, để khách hàngtích lũy và thực hiện đổi quà trên web/App Chương trình Khách hàng thân thiết VinaPhone Plus.