• Chủ Nhật, ngày 25 - 07 - 2021
  • Buôn Ma Thuột | 24-30 °C
Cơ cấu tổ chức
I. Mô hình tổ chức
 
 
 
 

II. Ban Giám đốc

   1. Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

   2. Ông Nguyễn Văn Hổ - Giám đốc VNPT Đắk Lắk.

   3. Ông Nguyễn Nam Quốc – Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk; Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT – Đắk Lắk.