• Thứ Sáu, ngày 21 - 01 - 2022
  • Buôn Ma Thuột | 20-28 °C
Cơ cấu tổ chức
I. Mô hình tổ chức
 
 
 
II. Ban Giám đốc   
 

   1. Ông Nguyễn Văn Hổ - Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/ Giám đốc VNPT Đắk Lắk.

   2. Ông Nguyễn Nam Quốc – Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk; Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT – Đắk Lắk.