• Thứ Sáu, ngày 19 - 04 - 2024
  • Buôn Ma Thuột | 26-38 °C
Cơ cấu tổ chức
I. Mô hình tổ chức
 
 
 
II. Ban Giám đốc   
 

   1. Ông Nguyễn Nam Quốc  - Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/ Giám đốc VNPT Đắk Lắk

   2. Ông Trương Văn Lâm – Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk

   3. Ông Nguyễn Lê Nguyên Hùng - Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk/ Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT – Đắk Lắk

   4. Ông Nguyễn Văn Thản – Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk