• Thứ Tư, ngày 20 - 10 - 2021
  • Buôn Ma Thuột | 24-32 °C
Cơ cấu tổ chức
I. Mô hình tổ chức
 
 
 
II. Ban Giám đốc   
 

   1. Ông Nguyễn Văn Hổ - Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/ Giám đốc VNPT Đắk Lắk.

   2. Ông Nguyễn Nam Quốc – Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk; Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT – Đắk Lắk.