• Thứ Năm, ngày 20 - 06 - 2019
  • Buôn Ma Thuột | 23-32 °C
GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ INTERNET CÁP QUANG ÁP DỤNG TẠI ĐẮK LẮK

1. CƯỚC HÒA MẠNG:

2. CƯỚC SỬ DỤNG:

2.1. DỊCH VỤ FIBERVNN:

2.2. DỊCH VỤ TÍCH HỢP FIBERVNN VÀ MYTV TRÊN SMART TV ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG MỚI:

2.3. DỊCH VỤ TÍCH HỢP FIBERVNN VÀ MYTV TRÊN SMART TV ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU ĐANG SỬ DỤNG FIBERVNN:

2.4. DỊCH VỤ TÍCH HỢP FIBERVNN VÀ MYTV TRÊN SETTOP BOX: