• Thứ Năm, ngày 06 - 10 - 2022
  • Buôn Ma Thuột | 23-30 °C
Dịch vụ Kênh thuê riêng (leased line)

1. Giới thiệu dịch vụ:

- Là dịch vụ cho thuê đường truyền dẫn vật lý dùng riêng để kêt snoois và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối trong mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng tại 2 hay nhiều địa điểm cố định khác nhau với các tốc độ khác nhau tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

- Các gói dịch vụ:

  • Trong nước: TDM/SDH (tiêu chuẩn), EoSDH (đặc thù);
  • Quốc tế: IPLC (SDH), IEPL (EoSDH).

2. Lợi ích của dịch vụ:

- Truyền dẫn theo thời gian thực, băng thông luôn lên tới 100%

- Bảo mật và mức độ sẵn sàng cao: không phải chia sẻ tài nguyên với bất kỳ người dùng nào khác;

- Đáp ứng đa dịch vụ: thoại (IP PSTN), faxx, hình ảnh, truyền số liệu, video conference;

- Hỗ trợ đa giao diện kết nối;

- Hỗ trợ đa giao thức truyền dẫn;

3. Giá cước:

Cước hàng tháng kênh thuê riêng nội hạt (ĐVT: 1.000đ/ kênh/ tháng)

Tốc độ kênh

Mức cước

128 Kbps

1.190

256 Kbps

1.870

384 Kbps

2.330

512 Kbps

2.890

768 Kbps

3.560

1.024 Kbps

4.340

1.280 Kbps

5.490

1.536 Kbps

6.010

1.792 Kbps

6.500

2.048 Kbps

7.000

34 Mbps

31.500

45 Mbps

45.500

155 Mbps

127.390

622 Mbps

231.620

2.5 Gbps

421.140