• Thứ Ba, ngày 21 - 05 - 2024
  • Buôn Ma Thuột | 24-31 °C
Dịch vụ Kênh thuê riêng (leased line)

1. Giới thiệu dịch vụ:

- Là dịch vụ cho thuê đường truyền dẫn vật lý dùng riêng để kêt nối và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối trong mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng tại 2 hay nhiều địa điểm cố định khác nhau với các tốc độ khác nhau tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

- Các gói dịch vụ:

  • Trong nước: TDM/SDH (tiêu chuẩn), EoSDH (đặc thù);
  • Quốc tế: IPLC (SDH), IEPL (EoSDH).

2. Lợi ích của dịch vụ:

- Truyền dẫn theo thời gian thực, băng thông luôn lên tới 100%

- Bảo mật và mức độ sẵn sàng cao: không phải chia sẻ tài nguyên với bất kỳ người dùng nào khác;

- Đáp ứng đa dịch vụ: thoại (IP PSTN), faxx, hình ảnh, truyền số liệu, video conference;

- Hỗ trợ đa giao diện kết nối;

- Hỗ trợ đa giao thức truyền dẫn;

3. Giá cước:

3.1 Cước hòa mạng:     Đơn vị tính: 1.000 đồng/lần/điểm (chưa bao gồm VAT)

TT

 

Đối tượng

Mức cước nội hạt

Mức cước liên tỉnh

1

Đến 2 Mbps

2.500

8.000

2

Trên 2 Mbps đến 34 Mbps

5.000

30.000

3

Trên 34 Mbps

20.000

45.000

 

3.2 Cước hàng tháng kênh thuê riêng nội hạt

                                                                Đơn vị tính: 1.000 đồng/điểm/tháng (chưa bao gồm VAT)

 

Tốc độ (Mbps)

Nội hạt

Nội vùng

Cận vùng

Cách vùng

0,125

 482

 1.548

 1.837

 2.866

0,256

 698

 2.262

 2.592

 3.686

0,384

 920

 2.667

 3.008

 4.266

0,512

 1.076

 3.189

 3.396

 4.547

0,758

 1.402

 3.852

 4.049

 5.204

1

 1.615

 4.716

 5.027

 6.446

1,280

 2.062

 6.084

 6.648

 8.899

1,536

 2.369

 6.897

 7.318

 10.779

1,792

 2.568

 7.461

 7.959

 11.121

2

 2.603

 8.025

 8.544

 11.624

34

 20.182

 50.286

 50.782

 51.120

45

 26.586

 66.430

 67.702

 68.045

155

 39.595

 81.156

 94.160

 115.078