• Thứ Hai, ngày 10 - 12 - 2018
  • Buôn Ma Thuột | 24-30 °C
DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH/GPHONE

1. CƯỚC HOÀ MẠNG:

2. CƯỚC DỊCH CHUYỂN:

  • Dịch chuyển nội bộ tại 1 địa chỉ:  Miễn phí
  • Dịch chuyển sang địa chỉ khác: 150.000đ/TB