• Thứ Hai, ngày 10 - 12 - 2018
  • Buôn Ma Thuột | 24-30 °C