• Thứ Bảy, ngày 09 - 12 - 2023
  • Buôn Ma Thuột | 21-32 °C
Dịch vụ Mạng riêng ảo (VPN):
  1. Dịch vụ Metronet:
  • Cước đấu nối hòa mạng (Chưa bao gồm VAT):

Loại cổng

Mức cước (1000đ/lần/cổng)

FE

3.000

GE

5.000

Ghi chú: Mức giá cước trên đã bao gồm chi phí thiết lập giao diện UNI (User-Network Interface) để kết nối với CPE của khách hàng.

  • Cước khác:

Nội dung

Giá cước

Nâng tốc độ

Hạ tốc độ

= 50% giá cước hòa mạng của tốc độ cần chuyển tới

Dịch chuyển cùng địa chỉ (trong cùng 1 khuôn viên)

Dịch chuyển khác địa chỉ

= 50% giá cước đấu nối hòa mạng

Chuyển từ vùng có mức giá cước cao sang vùng có mức giá cước thấp

= 50% giá cước đấu nối hòa mạng

Các trường hợp chuyển vùng còn lại

Cước đấu nối hòa mạng dịch vụ ngắn ngày

=100% giá cước đấu nối hòa mạng

 

Cước dịch vụ hàng tháng: Tốc độ cam kết tối thiểu:

 

 

Tốc độ cam kết tối đa: