• Thứ Ba, ngày 19 - 12 - 2017
  • Buôn Ma Thuột | 16-25 °C